Behandling av person­uppgifter

Här har vi samlat information om Kivras behandling av personuppgifter. Gäller från 2022-05-02 och tills vidare.

Vi värnar om din integritet

På den här sidan förklarar vi hur Kivra samlar in och använder dina personuppgifter. Du får även information om dina rättigheter och hur du kan gå tillväga för att göra dina rättigheter gällande. Kivra tar alltid största möjliga hänsyn till din integritet och behandlar dina personuppgifter med stor försiktighet och omsorg.

Vilka personuppgifter vi behandlar, ändamålen vi behandlar dem för och vårt ansvar för behandlingen beror dels på vilken relation du har till Kivra, och dels i vilken av Kivras Tjänst behandlingen sker.

Därför inleds den här informationen med ett avsnitt som heter “Allmänna frågor”. Där reder vi ut några grundläggande begrepp, inklusive de olika roller Kivra kan ha. Vi rekommenderar att du alltid, oavsett din relation till Kivra, börjar med att läsa det avsnittet.

Därför inleds den här informationen med ett avsnitt som heter “Allmänna frågor”. Där reder vi ut några grundläggande begrepp, inklusive de olika roller Kivra kan ha. Vi rekommenderar att du alltid, oavsett din relation till Kivra, börjar med att läsa det avsnittet.

Därefter kommer fyra avsnitt till. Vilket avsnitt som är relevant för dig beror på vilken relation du har till Kivra, nämligen:

 1. Användare av Kivras Tjänster för privatpersoner och företag
 2. Besökare (för alla som har kontakt med Kivras kundtjänst, besöker Kivras webbplats eller appar, eller besöker Kivra i sociala medier)
 3. Kontaktpersoner hos Kivras samarbetspartners (potentiella och befintliga Avsändare, partners, m.fl.)
 4. Jobbsökande

Vi hoppas givetvis att du läser all information som är relevant för dig och att den ger svar på alla dina funderingar. Om inte är du alltid välkommen att kontakta oss genom att ringa 077-045 70 00 eller skicka ett mejl till dataskydd@kivra.se.

Den här informationen om Kivras behandling av personuppgifter gäller från och med 2 maj 2022.

När definierade begrepp används i den här informationen (t.ex. Avsändare, Tjänsten och E-försändelse) har de samma betydelse som i Kivras Allmänna Villkor för privatanvändare.

Allmänna frågor

 • Vad är en personuppgift?

 • Vad är speciellt med personuppgifter?

 • Vad är behandling av personuppgifter?

 • Vad innebär det att vara personuppgiftsansvarig?

 • Vad innebär det att vara personuppgiftsbiträde?

 • Är Kivra personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde?

 • Hur vet du vem som är personuppgiftsansvarig?

 • Vart vänder du dig med frågor?

 • Vilka rättigheter har du när Kivra är personuppgiftsansvarig?

Användare

 • Personuppgiftsansvar?

 • Vilka personuppgifter behandlar Kivra, varför och med vilken rättslig grund?

 • Var behandlas dina personuppgifter?

 • Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

 • Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Besökare

 • Personuppgiftsansvar?

 • Vilka personuppgifter behandlar Kivra, varför och med vilken rättslig grund?

 • Var behandlas dina personuppgifter?

 • Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Kontaktpersoner hos Kivras samarbetspartners

 • Personuppgiftsansvar?

 • Vilka personuppgifter behandlar Kivra, varför och med vilken rättslig grund?

 • Var behandlas dina personuppgifter?

 • Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

 • Hur länge lagrar vi dina personuppgifter?

Jobbsökande

 • Personuppgiftsansvar?

 • Vilka personuppgifter behandlar Kivra, varför och med vilken rättslig grund?

 • Var behandlas dina personuppgifter?

 • Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

 • Hur länge behandlar vi uppgifterna?