Information om spårningsteknik

och om annan användning av personuppgifter på Kivras webbplatser 

På Kivras webbplatser (d.v.s. kivra.se och alla subdomäner till det inloggade läget på vår sida, kivra.com) och i Kivras appar används cookies, SDK:er och liknande teknologier (“spårningsteknik”) som innebär att data lagras på eller hämtas från din mobiltelefon, dator och liknande enheter. 

Här hittar du information om varför Kivra använder spårningsteknik vad det innebär för dig och vilka val du kan göra om du inte vill att vi använder viss spårningstekniker. 

Om spårningsteknik 

Kivra använder spårningsteknik av två anledningar: Antingen är spårningstekniken nödvändig för att tillhandahålla våra tjänster, eller så är tekniken ett effektiv sätt för Kivra att analysera och förbättra användarupplevelsen av våra tjänster. 

Enligt lag (2022:482) om elektronisk kommunikation har du rätt att få information om vilka spårningstekniker som används på en webbplats du besöker eller i en app du använder. Du har också rätt att få information om hur och varför spårningsteknik används. Den som tillhandahåller webbplatsen eller appen behöver också inhämta ditt samtycke för att använda spårningsteknik som inte är nödvändiga för att tillhandahålla en tjänst du har begärt att få använda.

Om användningen av en spårningsteknik innebär att personuppgifter om dig samlas in är dataskyddsförordningen tillämplig på insamlingen och användningen av dina personuppgifter. Det innebär att du också har rätt till viss information, och har vissa rättigheter i relation till hur dina personuppgifter används.

Kivra uppfyller sina skyldigheter enligt lagen om elektronisk kommunikation och dataskyddsförordningen genom att:

 • Informera dig om att spårningsteknik används i samband med att du besöker våra webbplatser eller använder en av våra appar.

 • Låta dig välja om du vill samtycka till att vi använder spårningsteknik som inte är nödvändiga för att tillhandahålla dig den tjänst du ska använda.

 • Tillhandahålla dig den här informationen.

 • Tillhandahålla dig vår dataskyddsinformation.

Om du vill läsa mer om spårningsteknik i allmänhet, och vilka rättigheter du har när det gäller användningen av sådan teknik, kan du läsa mer på Post-och Telestyrelsens webbplats och på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Spårningsteknik i Kivras appar

När du använder Kivras app för iOS eller Android placeras data i det lokala lagringsutrymmet hos din enhet, antingen av oss eller av en tredje part för vår räkning. Datan finns kvar i din enhet tills du eller vi (själva eller via den tredje parten) tar bort den, eller tills du avinstallerar appen. Med hjälp av datan samlas vissa datapunkter in om din installation av appen och hur den används.

Nödvändiga funktioner

Vi använder följande spårningstekniker för att utföra funktioner som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster genom appen:

Används för att upptäcka och analysera fel och krascher i apparna.

Används för att kunna skicka notifikationer, såsom påminnelser, meddelanden om att en ny försändelse finns tillgänglig eller meddelanden om att en uppdatering finns tillgänglig.

 • Braze

 • Används för att kunna skicka notifikationer, såsom påminnelser, meddelanden om att en ny försändelse finns tillgänglig eller meddelanden om att en uppdatering finns tillgänglig. Används även för att hantera dina samtycken i tjänsten, t.ex. för att komma ihåg om du tackat ja eller nej till spårningsteknik samt för tillfälliga servicemeddelanden, t.ex. meddelanden om pågående underhåll av tjänsten. 

Delar av den data som samlas in lagras endast temporärt på din enhet, medan annan data lagras så länge du har Kivra-appen installerad. Kivra använder data som samlats in från din enhet via nödvändiga spårningstekniker olika länge beroende på det exakta syftet med teknologin i fråga, men som längst så länge du är användare av Kivras tjänster. Om du säger upp din användning av Kivras tjänster kommer Kivra antingen att anonymisera insamlad data eller säkerställa att insamlad data raderas så snart möjligt, och som senast inom 180 dagar.

Analysering

När du använder Kivras app för iOS eller Android får du frågan om du vill samtycka till att Kivra samlar in information om hur du använder appen för analysering.

Om du väljer att lämna ett sådant samtycke använder vi följande spårningsteknik:

Den här spårningstekniken används för att analysera hur Kivras användare interagerar med Kivras appar. Analysen består dels i att på hög nivå förstå vilka våra användare är, exempelvis vilka enhetsmodeller och operativsystem de flesta användare har och i vilka länder de flesta användare befinner sig i. Den består också av att undersöka hur användare generellt interagerar med olika funktioner i Kivras appar, exempelvis om/hur användare trycker på en viss knapp eller om/hur användare läser en viss notifikation. Analyserna används av Kivras produktutvecklingsteam för att förstå vilka funktioner som behöver utvecklas och förbättras, och därmed för att förbättra användarupplevelsen i våra appar.

Delar av den data som samlas in lagras endast temporärt på din enhet medan annan data lagras så länge du har Kivra-appen installerad. Kivra använder data som samlats in från din enhet via spårningstekniker för analyssyften olika länge beroende på det exakta syftet med teknologin i fråga, men som längst i upp till 18 månader från och med det att insamlad data samlas in. Om du säger upp din användning av Kivras tjänster kommer insamlad data att raderas inom 2 månader.

Personlig anpassning

När du använder Kivras app för iOS eller Android får du frågan om du vill samtycka till att Kivra samlar in information om hur du använder appen för personlig anpassning. Om du väljer att lämna ett sådant samtycke använder vi följande spårningsteknik:

 • Braze

Den här spårningstekniken används för att ge dig en mer personlig upplevelse av appen baserat på hur du använder den, t.ex. genom att skicka notiser eller visa dig relevanta meddelanden i appen. 

Dina val gällande vår användning av spårningsteknik i apparna

Du kan inte välja bort nödvändiga funktioner, eftersom de är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla tjänsterna i våra appar.

Om du inte vill att Kivra använder spårningsteknik för analysering eller personlig anpassning kan du antingen låta bli att samtycka till det första gången du loggar in i appen, eller senare ta tillbaka ditt samtycke via dina inställningar i appen. Kivra kommer då att sluta samla in data för dessa syften, och kommer att ta bort data som vi har samlat in för det här syftet inom 6 månader. Om du tar tillbaka ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av den behandling som utfördes innan du återkallade ditt samtycke.

Så här ändrar du dina inställningar:

Om du använder Kivras app för iOS: Gå in i appens inställningar. Gå till Mer, välj Inställningar och därefter Spårningsteknik.

Om du använder Kivras app för Android: Gå till Meny, välj Appinställningar och därefter Spårningsteknik.

Spårningsteknik m.m. på Kivras webbplatser

Nödvändiga funktioner 

När du besöker Kivras webbplatser placerar Kivra data i det lokala lagringsutrymmet hos din enhet. Vi gör det för att utföra följande funktioner som är nödvändiga för att tillhandahålla webbplatserna:

 • Anpassa webbplatserna efter aktiva val du har gjort, om du valt att stänga ned information från Kivra på webbplatserna (d.v.s. säkerställa att du inte behöver se den informationen igen), om du valt att läsa webbplatsen på ett visst språk eller om du justerar färgtemat på webbplatsen. 

 • Kontrollera säkerhet och funktioner på webbplatserna, i form av att hålla dig kvar i ett inloggat läge och i rätt version av webbplatsen. 

De teknologier som kontrollerar inloggat läge och webbplatsens version sparas bara i en session, d.v.s. tills du stänger ned din webbläsare. 

De teknologier som anpassar webbplatserna efter val du har gjort på kivra.se sparas i din webbläsare tills du tar bort dem - se avsnittet “Dina val gällande vår användning av spårningsteknik på webbplatserna” nedan. 

Den teknik som anpassar webbplatserna efter val du har gjort för det inloggade läget på kivra.com sparas i upp till ett år, om du inte själv väljer att rensa dem via din webbläsare - se avsnittet “Dina val gällande vår användning av spårningsteknik på webbplatserna” nedan.

När du besöker Kivras webbplatser samlar Kivra också in vissa uppgifter via din webbläsare för att kunna: 

 • Visa dig webbplatserna.

 • Upptäcka och utreda fel och kraschar på webbplatserna. 

Kivra sparar de här uppgifterna i upp till 45 dagar, för att kunna upptäcka och utreda fel och säkerhetshot mot webbplatserna. 

Personlig anpassning

När du Kivras webbplatser i inloggat läge får du frågan om du vill samtycka till att Kivra samlar in information om hur du använder tjänsten för personlig anpassning.

Om du väljer att lämna ett sådant samtycke använder vi följande spårningsteknik:

 • Braze

Den här spårningstekniken används för att ge dig en personligare upplevelse av tjänsten baserat på hur du använder den.

Användning av Plausible på kivra.se

kivra.se använder Kivra analysverktyget Plausible Analytics, för att på en anonymiserad nivå analysera hur besökare interagerar med och kommer till webbplatsen. Plausible är inte en spårningsteknik enligt lagen om elektronisk kommunikation då ingen sådan teknik sätts på din enhet men har liknande syften och beskrivs därför här ändå. Analysen innefattar exempelvis antalet användare, genom vilka inlägg och vilken kanal de hittat till webbplatsen, de mest besökta sidorna på webbplatsen och de tider då webbplatsen har mest besökare.

Analyserna används av Kivras produktutvecklingsteam för att förstå vilka delar av webbplatsen som behöver utvecklas och förbättras, och därmed för att förbättra användarupplevelsen på webbplatsen. De används också av Kivras marknadsföringsteam för att förstå vilka aktiviteter i sociala medier (d.v.s. annonser och inlägg) som genererar mest trafik till webbplatserna.   

Vid användningen av Plausible Analytics samlar Kivra (via sin leverantör Plausible Insights OÜ) in uppgifter om besökarnas User agent och IP-adress, men anonymiserar de här uppgifterna omedelbart, så som beskrivs här. Det är alltså inte möjligt att följa enskilda besökare mellan olika dagar, enheter eller webbplatser.

Dina val gällande vår användning av spårningsteknik på webbplatserna

Du kan själv stänga av och få varningar om spårningsteknik i din webbläsare genom att ändra din webbläsares inställningar. Genom webbläsaren kan du också radera tidigare lagrad spårningsteknik. 

Om du väljer att stänga av spårningsteknik kan det resultera i att du inte får tillgång till alla funktioner på Kivras webbplatser, och din användarupplevelse av webbplatserna kan försämras.