Villkor

Här har vi samlat de villkor som gäller. Och viktiga avtal. För privatpersoner och företag.

Kivra Privat

För att fler kvitton ska digitaliseras kommer vi under nästa år att göra digitala kvitton till en del av vår grundtjänst. Den stora skillnaden för dig som användare är att du snart kommer bli erbjuden digitala kvitton i Kivra, om du inte redan aktiverat kvitton sedan tidigare. Det här innebär också att digitala kvitton kommer ingå i våra allmänna villkor istället för i särskilda villkor. Vi kommer också förändra och justera delar i vår signeringstjänst. Nedan kan du läsa en kort sammanfattning över de största villkorsförändringarna.

Vill du läsa fullständiga villkoren finns dessa i sin helhet länkade under respektive villkorssammanfattning .

Allmänna villkor Kivra uppdaterar 2021-12-20 de allmänna villkoren för att även omfatta digitala kvitton. I samband med detta har Kivra gjort ett antal förtydliganden av villkoren samt även ett antal språkliga uppdateringar och justeringar. Se fullständiga villkor här.

Särskilda villkor för Kivras signeringstjänst mellan användare Kivra uppdaterar villkoren och tar bort möjligheten att signera nya dokument via tjänsten. Användare som tidigare har använt tjänsten kan dock fortfarande verifiera redan signerade dokument genom Kivra. Se fullständiga villkor här

Särskilda villkor för Kivras signeringstjänst mellan avsändare och användare Kivra uppdaterar villkoren och inför en möjlighet för användare att validera signerade dokument direkt i en pdf-läsare. Kivra förtydligar även att tjänsten uppfyller kraven för så kallad “avancerad elektronisk signatur” Se fullständiga villkor här

Villkor

Övrigt

Kivra Företag

Skicka

Villkor

  • Företag som gör utskick via Kivra kan ingå avtal med Kivra eller någon av våra återförsäljare. Läs mer här.

Övrigt

Ta emot

Villkor

Övrigt