Beställning HRM

Företagsinformation
Kontaktuppgifter
Övrigt

Det är ert ansvar att behörig person hos er godkänner Kivras Allmänna Villkor och Personuppgiftsbiträdesavtal.

Bolaget, med namn och organisationsnummer enligt ovan, godkänner härmed Kivras Allmänna Villkor, länk: https://kivra.se/sv/om-oss/om-kivra/villkor/allmanna-villkor-for-formedlingstjansten

Bolaget, med namn och organisationsnummer enligt ovan, godkänner härmed Personuppgiftsbiträdesavtalet som Personuppgiftsansvarig., länk: https://kivra.se/om-oss/om-kivra/villkor/personuppgiftsbitradesavtal-for-avsandare

De personuppgifter som lämnas i detta formulär behandlas av Kivra i enlighet med vad som framgår här: https://kivra.se/sv/om-oss/om-kivra/personuppgifter