Godkännande av Allmänna Villkor och PUB-avtal.

De personuppgifter som lämnas i detta formulär behandlas av Kivra i enlighet med vad som framgår här: www.kivra.com/om-oss/personuppgifter/
Företagsinformation
Övrigt

Det är ert ansvar att behörig person hos er godkänner Kivras Allmänna Villkor och Personuppgiftsbiträdesavtal.

Bolaget, med namn och organisationsnummer enligt ovan, godkänner härmed Kivras Allmänna Villkor, https://kivra.se/sv/om-oss/om-kivra/villkor/allmanna-villkor-for-formedlingstjansten.

Bolaget, med namn och organisationsnummer enligt ovan, godkänner härmed Personuppgiftsbiträdesavtalet som Personuppgiftsansvarig, https://kivra.se/om-oss/om-kivra/villkor/personuppgiftsbitradesavtal-for-avsandare.

De personuppgifter som lämnas i detta formulär behandlas av Kivra i enlighet med vad som framgår här: https://kivra.se/sv/om-oss/om-kivra/personuppgifter