Godkännande av Allmänna Villkor och PUB-avtal.

De personuppgifter som lämnas i detta formulär behandlas av Kivra i enlighet med vad som framgår här.
Företagsinformation
Övrigt

Det är ert ansvar att behörig person hos er godkänner Kivras Allmänna Villkor och Personuppgiftsbiträdesavtal.

Bolaget, med namn och organisationsnummer enligt ovan, godkänner härmed Kivras Allmänna Villkor.

Bolaget, med namn och organisationsnummer enligt ovan, godkänner härmed Personuppgiftsbiträdesavtalet som Personuppgiftsansvarig.

De personuppgifter som lämnas i detta formulär behandlas av Kivra i enlighet med vad som framgår här.