Vaccin­intyg/vaccinations­bevis blir digitala

Regeringen har beslutat att du som svensk medborgare ska kunna få ett digitalt intyg på att du är vaccinerad mot Covid-19. Ett alternativ kan vara att få det direkt i Kivra.

Vad är ett vaccin­intyg/vaccinationsbevis?

Ett vaccinintyg, ibland kallat vaccinationsintyg eller vaccinationsbevis, är ett bevis på att du har vaccinerats mot Covid-19. Ett sådant intyg kan komma att krävas för att få besöka vissa länder, eller om du vill gå på konsert- eller sportevenemang. Sveriges regering har beslutat att vaccinintygen ska kunna utfärdas digitalt.

Vaccin­intyg i Kivra


Vi vet ännu inte om vaccinintygen kommer att skickas med Kivra, men vi kan redan nu berätta om fördelarna.

Ikon föreställande en jordglob med en ospecificerad plats utmärkt med knappnål.

Alltid tillgängligt

Med Kivras app har du alltid vaccinationsbeviset nära till hands

Ikon föreställande en låst skärm.

Säker inloggning

Med Mobilt BankID kan bara du öppna vaccinationsintyget

Bild på en användare inuti en cirkel.

Allt samlat

Alla viktigheter på ett ställe

Vaccinationsbevis kan bli verklighet

Se hur ett vaccinintyg i Kivra skulle kunna fungera.

Vård­information i Kivra

Regeringsuppdraget

Den 4 februari berättade regeringen att digitala vaccinintyg kommer att införas i Sverige. Målsättningen är att intygen kan börja utfärdas den 1 juni i år.

I regeringsuppdraget står att den digitala infrastrukturen i möjligaste mån ska bygga på befintliga informationsresurser. Den ska också följa kraven på att den personliga integriteten efterlevs och möjliggöra verifiering av vaccinintyget.

Anslutna regioner och vårdbolag

Redan idag skickas information och vårdkallelser i Kivra. Flera av landets regioner och privata aktörer har anslutit sig till digitala brev. Det betyder att det redan finns en säker plattform som miljontals användare är bekanta med. Det är en fördel om exempelvis information om tidsbokning för vaccination ska skickas effektivt och säkert.

Kan du få vårdinformation i Kivra?

Flera av landets regioner och vårdbolag är anslutna för att skicka digital post i Kivra, men inte alla. Här kan du se om regionen du bor i är ansluten.

80 % av Kivra­användarna positiva

En ny undersökning visar att majoriteten Kivra-användare är positiva till vaccinationsbevis i Kivra. 80 procent av drygt 8 000 svarande skulle också vilja ha information i Kivra om hur man bokar tid för vaccination.

Det vi förfogar över, en säker digital informationskanal, stämmer på alla punkter överens med regeringens uppdragsbeskrivning. Det känns som att det är vår skyldighet att göra vad vi kan för att se till att digitala vaccinintyg nu kommer på plats.

– Anna Bäck, VD Kivra