Orange kuvertet - Få det digitalt

Få ditt orange kuvert digitalt i Kivra. Istället för med pappersposten. Ett miljövänligt alternativ. Och ett sätt att spara din myndighetspost på samma plats.

Ikon föreställande ett träd.

Miljövänligt

Närmare 8 miljoner orange kuvert skickas ut varje år. År 2020 fick mer än varannan sitt orange kuvert digitalt. Låt det fortsätta öka.

Ikon föreställande fyra pilar som pekar in mot en cirkel i mitten.

Praktiskt

Med Kivra får du ditt pensionsbesked digitalt. Tillsammans med annan myndighetspost, brev från privata företag och viktiga dokument.

Ikon föreställande en gammal ringklocka.

Informerande

Håll dig uppdaterad om hur mycket du har tjänat ihop till din allmänna pension. Eller hur din utbetal­ningsplan ser ut.

Vad är orange kuvertet?

Orange kuvertet är ditt årsbesked från Pensionsmyndigheten gällande din allmänna pension. Den innehåller information om hur mycket du har tjänat in till din allmänna pension. I vilka fonder dessa pengar är placerade i. Och hur fonderna har utvecklats under året. Om du har börjat ta ut din pension visar pensionsbeskedet hur mycket du kommer få utbetalt varje månad under det kommande året. Och vilka dagar det kommer ske.

När kommer orange kuvertet?

Alla som tjänar in till sin allmänna pension får det orange kuvertet. Pensionsbeskeden börjar skickas ut i mitten av januari varje år. Pensionärerna får sina kuvert först. Sedan under februari till mars får pensionsspararna sina kuvert. Olika dagar beroende på vart i landet du bor. Undvik fördröjning genom att välja att få kuvertet digitalt.

Vill du ha ditt orange kuvert digitalt?

Läs pensions­beskedet i Kivra

Om du redan har Kivra behöver du inte göra någonting. Du kommer få ditt orange kuvert i Kivra automatiskt. Men dubbelkolla att du har post från Pensionsmyndigheten aktiverad. Läs mer om inställningar i Kivra.

Vad är allmän pension?

Den allmänna pensionen är en av tre delar av pensionen. Det är den delen som kommer från staten. De andra delarna är tjänstepensionen och den privata pensionen.

Ditt orange kuvert innehåller detaljerad information om din allmänna pension. Den allmänna pensionen består av inkomst­pensionen och premiepensionen. Inkomstpensionen går inte att påverka. Den styrs av inkomstutvecklingen i landet. Premiepensionen däremot är en del som du kan påverka. Du kan välja vilka fonder du vill placera pengarna i. Om du inte gör ett aktivt val placeras pengarna i en standardfond.

Förenkla din vardag

Läs mer om funktioner i Kivra. Och hur digitala fakturor, avtal och kvitton kan underlätta det dagliga livet.