Covidbevis i Kivra

Du som vaccinerade dig eller testade negativt mot Covid-19 kunde beställa ditt covidbevis digitalt fram till 30 Juni. Begärde du ut ditt covidbevis digitalt och hade Kivra kom det automatiskt dit.

Bild på covidbeviset i Kivra med valet att lägga det offline

Nya regler om Covidbevis

EU-förordningen om covidbevis gällde fram till den 30 juni 2023, vilket innebär att E-hälsomyndigheten slutade utfärda covidbevis från och med den 1 juli 2023. WHO meddelade att covid-19 inte längre betraktas som ett internationellt akut hot mot människors hälsa, vilket innebär att EU-förordningen om covidbevis inte kommer att förlängas.

Inom EU/EES kräver inga länder covidbevis vid inresa. Dock finns det fortfarande länder utanför EU/EES som har inreseregler relaterade till covid-19. Det är därför viktigt att undersöka vilka regler som gäller i det land du planerar att resa till.

Om du redan har ett giltigt covidbevis kan du använda det fram till dess att det går ut. Om du behöver ytterligare information eller intyg om vaccination, kan du kontakta din vårdgivare, särskilt den plats där du blev vaccinerad.

Fördelar med covidbevis i Kivra

Det finns flera fördelar med ett digitalt covidbevis i Kivra.

Alltid tillgängligt

Med Kivras app har du alltid covidbeviset tillgängligt i mobilen. Även när du inte är uppkopplad mot internet.

Säker inloggning

Med Mobilt BankID kan bara du öppna covidbeviset

Allt samlat

Alla dina viktigheter samlat på ett ställe

Dags att ta Kivra-klivet? Kom igång direkt!