Alla som skickar

Här kan du söka bland anslutna företag, organisationer och myndigheter. De kommer kunna nå dig genom Kivra.

Kvinna framför datorn i en trädgårdsbutik.

    Verifierade avsändare

    För att få skicka brev, fakturor och annat till dig som användare av Kivra måste våra avsändare förhålla sig till vissa regler och krav. Avsändare får endast kontakta användare de redan har en professionell relation till och inte skicka ut material åt andra företag eller annan part.