Regeringen tar nytt steg mot ersättningsmodell

Pressrelease

Publicerat December 21, 2020

Regeringens kompletterande förslag om hur digitala brevlådeoperatörer som distribuerar myndighetspost ska ersättas ekonomiskt har nu skickats på remiss. Kivra har länge arbetat för att en ersättningsmodell ska komma på plats och ser detta som ett viktigt steg på vägen.

– Ända sedan Kivra anslöt sig till Mina meddelanden 2013 har vi arbetat för att en ersättningsmodell ska implementeras, där myndigheter precis som privata aktörer betalar för digitala försändelser. Arbetet med att ta fram en modell har tagit alldeles för lång tid, men vi är glada att regeringen nu har presenterat sitt förslag. Statens springnota för myndighetspost är uppe i 170 miljoner kronor, så nu är det väldigt viktigt att den fortsatta processen går i rask takt, kommenterar Anna Bäck, vd Kivra.

Sedan länge finns en fungerande ersättningsmodell och prislista på marknaden som tiotusentals företag använder. Enligt förslaget får Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) uppdrag att utforma en modell och nivå på ersättning till privata brevlådeoperatörerna när myndighetspost distribueras genom dem.

Breakit: Nytt regeringsförslag – snart kan Kivra äntligen få betalt
Di Digital: Kivra röt ifrån mot regeringen – om ett år kan de få betalt från staten
Omni: Statens ”springnota” till Kivra: 170 miljoner

–Vi ser fram emot dialogen med DIGG och de utpekade remissinstanserna. Sverige har valt en öppen marknad, där flera brevlådeoperatörer kan agera, för att stimulera innovation och konkurrens. Om regeringens mål verkligen är att svenska myndigheter, regioner och kommuner ska bli bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter, då behöver ersättningsnivån spegla detta. Likväl behöver ersättningsmodellen skapa utrymme för att kontinuerligt kunna förändra och förbättra tjänsterna utifrån medborgarnas behov, säger Anna Bäck, vd Kivra.

Enligt regeringens förslag ska det bli möjligt för även privata företag att ansluta till den statliga postinfrastrukturen Mina meddelanden, om verksamheten de bedriver är helt eller delvis offentligt finansierad. Kivra ser risker med detta.

– Det är bra att regeringen vill snabba på digitaliseringen. Men gränsen mellan statens och de privata brevlådeoperatörernas roll på den digitala postmarknaden måste vara tydlig. Annars kan vi få en situation där staten och brevlådeoperatörerna konkurrerar med varandra istället för att hjälpas åt, framhåller Anna Bäck. 

Läs promemorian: Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post