​Ny rapport: Två av tre kommuner skickar enbart fysiska brev - men medborgarna vill ha posten digitalt

Pressrelease

Publicerat December 9, 2020

Regeringens mål är att myndigheter, kommuner och regioner ska vara bäst i världen på digitalisering. Men en ny rapport från Kivra visar att nästan 200 kommuner fortfarande enbart skickar fysiska brev. De kommuner som använder digitala utskick gör det dessutom i mycket liten utsträckning.

– De flesta svenskar vill ha sin kommunpost digitalt. I den här takten kommer det dröja flera decennier innan de får det, säger Kivras vd Anna Bäck.

I rapporten ”Vägen till framtidens post”, som släpps idag, har Kivra kartlagt utvecklingen av digital post i kommunerna. Kartläggningen visar att det bara är möjligt för medborgarna att få digitala utskick från 92 av 290 kommuner. Detta trots att det ända sedan 2013 har varit möjligt för kommunerna att skicka digital post på ett säkert sätt via den statliga infrastrukturen Mina meddelanden.

Ökningen av antalet kommuner som ansluter till infrastrukturen för digital myndighetspost går långsamt, och totalt skickas uppskattningsvis inte ens en procent av posten från Sveriges kommuner digitalt – trots att det skulle innebära besparingar på runt 250 miljoner kronor per år, och stora miljömässiga vinster.

I rapporten presenteras även en opinionsundersökning Kivra genomfört i samarbete med Kantar Sifo. Den visar att sju av tio svenskar vill att kommuner, regioner och myndigheter ska skicka post digitalt i större utsträckning än idag. Av de som redan har en digital brevlåda – nästan halva Sveriges vuxna befolkning – är andelen åtta av tio.

– Digital myndighetspost är en viktig pusselbit i digitaliseringen av Sverige. Den ger stora samhällsvinster, och är helt nödvändig om Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Så det är oroväckande att så få kommuner är anslutna och att utvecklingen går så sakta, säger Anna Bäck.

Rapporten ”Vägen till framtiden post” är ett led i Kivras arbete att, som ledande aktör med cirka fyra miljoner användare, bistå kommunerna i deras digitaliseringsresa. I rapporten presenteras en rad konkreta tips på hur kommuner kan komma igång och inspireras av andra.

– Med rapporten vill vi dels peka på att det är förhållandevis enkelt för kommunerna att påbörja sin resa, dels visa vilka förbättringar digitala utskick leder till för både privatpersoner och företag. Men även att det ligger i kommunernas eget intresse då de kan spara pengar, få en mer effektiv förvaltning och erbjuda en tjänst som medborgarna efterfrågar, avslutar Anna Bäck.

Rapporten i korthet

Fakta om kommunerna

  • 92 av 290 kommuner är anslutna till infrastrukturen för digital myndighetspost.*1
  • Knappt 1 % av de uppskattningsvis 50 miljoner brev som skickas från Sveriges kommuner har hittills digitaliserats via infrastrukturen för digital myndighetspost.
  • 2019 var Haninge den kommun som skickade flest digitala meddelanden, drygt 48 000, med Norrtälje som tvåa på närmare 44 000 meddelanden. De allra flesta av de övriga anslutna kommunerna skickade endast 1 000 meddelanden eller färre.

Svenska folkets röster om digital post

  • 70 % av svenska folket anser att fler kommuner, regioner och myndigheter bör skicka post digitalt i större utsträckning än de gör idag.
  • Av de som har en digital brevlåda uppger 77 % att de skulle vilja ha ännu mer av myndighetsposten digitalt.
  • De främsta anledningarna till att befolkningen vill ha mer digital post är 1) det är mer hållbart/miljövänligt (77 %), 2) det är enklare/smidigare (57 %) och 3) det ger bättre ordning och reda för mig som privatperson (44 %).*2

Besparingar med digital post

  • Med en portokostnad på i snitt 7 kronor innebär 50 miljoner fysiska brevutskick en årlig kostnad för kommunerna på över 350 miljoner kronor. Om vi räknar med att ett digitalt porto kostar 2 kronor skulle kommunerna genom att gå över helt till digital post kunna göra en besparing på över 250 miljoner kronor.*3
  • 50 miljoner fysiska brev motsvarar cirka 15 000 träd, och transporterna av utskicken ger upphov till utsläpp av 1 900 ton koldioxid.*4

Läs rapporten

*1 Siffror från DIGG
*2 Kantar Sifo, Allmänheten, 18–75 år. Urvalet har dragits slumpmässigt, stratifierat på ålder, från Kantar Sifos onlinepanel.
*3 Uppskattningen utgår från antagandet att snittkommunen gör fem postutskick per medborgare varje år. Förenklat antagande att total folkmängd i Sverige är drygt 10 miljoner.
*4 Beräkningar enligt Kivras miljömodell