Kivra utsett till ett av landets hetaste bolag

Blogg

Publicerat December 7, 2020

Kivra föräras en ny prestigefull utmärkelse – Almega utser Kivra till ett av landets mest nyskapande företag.

Almega är Sveriges ledande arbetsgivarorganisation för tjänstesektorn. I en färsk rapport, De nyskapande företagen, lyfts Kivra fram som ett av 200 svenska bolag som är mest attraktiva ur ett internationellt perspektiv. Listan har tagits fram av Almega, genom att analysera statistik från den internationella investerardatabasen Crunchbase.

»Syftet med rapporten är att lyfta fram dessa nya kunskapsintensiva tjänsteföretags betydelse för förnyelsen av det svenska näringslivet och starta en diskussion om vilka politiska åtgärder som krävs för att dessa företag ska välja att växa och skapa jobb i Sverige«, står det i rapporten.

Webbinarium med företag och politiker
I anslutning till att rapporten släpptes, hölls ett webbinar där politiker och några av de utnämnda företagen bjudits in. Kivra var ett av dessa och representerades av Henrik Höglin, kommunikationschef.

– Att säga att utvecklingen idag går snabbt är nog att slå in öppna dörrar. Men, tyvärr hänger inte Sveriges beslutsfattare alltid med i den utvecklingen. Kivra växer, men för att vi ska kunna fortsätta göra det är det avgörande att en ersättningsmodell för myndighetspost kommer på plats, idag betalar inte myndigheterna en krona när de skickar med Kivra. En ersättningsmodell skulle möjliggöra mer innovation och mer tillväxt, sa Henrik Höglin.

Under webbinariet behandlades också dagens syn på nyrekrytering – däribland om, och i så fall hur, pandemin har påverkat den. Och vilka konsekvenser vår generella förändringsobenägenheten får för omställningen till en digital infrastruktur.

Webbinariet arrangerades i samarbete med Almega och Breakit.