Kivra som samhällsfunktion på Digital@Idag

Blogg

Publicerat October 7, 2020

Ungefär hälften av landets vuxna befolkning använder redan Kivra. På Digital@Idag berättade Henrik Höglin, kommunikationschef, om Kivras nuvarande- och framtida potential för samhällsnyttan.

Den 2 oktober arrangerades Digital@Idag – en temadag för att inspirera alla i Sverige att ta del av den digitala utvecklingen. Bakom Digital@Idag står bland annat Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) och Sveriges kommuner och regioner. Det var andra året i följd som temadagen arrangerades – denna gång, av förklarliga skäl, med annorlunda förutsättningar, utan fysiska träffar. Liksom förra året deltog Kivra, i år med en presentation under rubriken Samhällsnyttan med digitala brev och kvitton. Idag och i framtiden. Se inspelning av presentationen nedan.


Utebliven information kostar samhället hundratals miljoner

Kivra representerades av Henrik Höglin, kommunikationschef, som berättade om Kivra i ett bredare perspektiv; hur en tjänst som Kivra kan bli, inte bara en praktisk tjänst för viktigheter, utan en viktig samhällsfunktion. Under presentationen, med på länk, fanns Sixten Jensen som är Sveriges nordligaste bofasta invånare, han bor i byn Keinovuopio nära Treriksröset. Sixten berättade om vilken skillnad det har gjort för honom att kunna ta emot post digitalt i Kivra, bland annat möjligheten att faktiskt kunna få vårdkallelser före vårdbesöken. Det låter kanske konstigt, men i glesbefolkade, avlägsna delar av landet är det inte en självklarhet att fysiska brev når fram i tid.

Men uteblivna vårdbesök är ett rikstäckande problem, berättade Henrik Höglin med hänvisning till en artikel från Dagens Nyheter i år, och den största orsaken är just att vårdkallelser inte når mottagarna. Enligt DN kostar det samhället en halv miljard kronor årligen. Därmed sagt, om fler kunde få vårdkallelser digitalt och därmed också nå mottagarna, skulle stora summor skattepengar kunna användas på bättre sätt.

Digitala kvitton som viktig informationsbärare

Tidigare i år gjorde Kivra tillsammans med flera handlare det möjligt att ta emot kvitton digitalt, en tjänst som snabbt nådde över en miljon användare och som fortsätter växa. Men samhällsnyttan med digitala kvitton, berättade Henrik, kan bli större än miljöaspekten: Låt säga att en livsmedelsbutik behöver informera kunder om misstänkt salmonella i en köttprodukt. Idag kommuniceras sådana incidenter vanligtvis genom nyhetsmedier men med digitala kvitton skulle handlaren kunna nå specifikt de kunder som köpt produkten. Det finns andra tänkbara scenarion där samhället skulle gynnas av direkt information – barnartiklar med kvävningsrisk, defekt elektronik som är brandfarlig, för att nämna några.