Kivra inleder strategiskt partnerskap med SEB

Pressrelease

Publicerat 22 januari 2024

En ny form av bankupplevelse. Det är ambitionen bakom det nya partnerskapet. Med kundens behov i fokus vill man göra det möjligt att hantera banktjänster och viktiga dokument även i Kivra.

I över tio år har Kivra byggt det som idag är Sveriges största plattform för viktigheter. Idag använder 5,8 miljoner personer i Sverige Kivra. Den ständigt växande plattformen blir grogrund till en rad gränsöverskridande tjänster. Kivra har nu skrivit en avsiktsförklaring kring ett strategiskt partnerskap med SEB, vilket kommer skapa nya synergier som gynnar både kunder och användare.

Kundens beteende och val i fokus
Genom att nyttja kraften i Kivras och SEB:s plattformar vill man öka tillgängligheten och skapa nytänkande tjänster som helt och hållet utgår från användarnas behov, beteenden och val.

– Partnerskapet med SEB är något vi är väldigt stolta över. SEB har en stark egen plattform och hög innovationskraft. Att de nu tillgängliggör tjänster och viktigheter även i Kivra, för kundens bästa, är väldigt lyhört och framåtlutat. De går verkligen i bräschen för hur ett kundfokuserat samarbete med oss kan se ut, och vi hoppas att fler likasinnade banker och företag följer efter, säger Henrik Lönnevi, VD på Kivra.

En del av SEB:s digitala transformation
På SEB lägger man stor vikt vid att möta kundernas föränderliga behov. Här blir strategiska partnerskap en viktig roll för kundnyttan, där innovation, flexibilitet och tillgänglighet tillsammans med nya marknadsförutsättningar och hållbarhetskrav har högsta prio.

– Partnerskapet med Kivra är helt i linje med SEB:s övergripande ambition att bygga och tillhandahålla produkter och tjänster baserade på ett öppet ekosystem. Vårt mål är att skapa ökat kundvärde samt förbättrad kundupplevelse. Ett långsiktigt mål är att tillgodose kundens förmåga att hantera och kontrollera sin personliga data, säger Stefan Stignäs, Head of Exploratory Banking & Strategic Partnerships på SEB.

Samarbetet inkluderar även en investering som kommer att göra SEB till minoritetsägare i Kivra.

För mer information:
Pressmeddelande från SEB
Artikel i Breakit: SEB bildar ny allians med Kivra: “Otroligt stort steg”
Artikel i Affärsvärlden: SEB blir minoritetsägare i Kivra