Kivra först i världen med klimatpositiv post

Pressrelease

Publicerat December 6, 2019

Kivra har en hållbar kärnaffär. Den möjliggör för företag, myndigheter och konsumenter att ställa om till ett hållbart sätt att hantera post. Och snart även kvitton. Nu tar Kivra steget att bli klimatpositiva.

Att bli klimatpositiv består av tre delar. Analysera, minska och klimatkompensera för utsläpp av växthusgaser. Kivra har tagit hjälp av U&We för analys och rapport. PwC för granskning. Och ZeroMission för klimatkompensation.

Rapporten visar att Kivra har ett väldigt litet klimatavtryck. 2018 motsvarade det 72 ton CO2e. Eller 0,98g CO2e per försändelse. Kivra klimatkompenserar för alla dessa utsläpp genom att bevara träd. Och binder dessutom ytterligare 10% koldioxid. Det innebär att Kivra är först i världen med att erbjuda klimatpositiv post.

- Klimatfrågan är sannolikt världens viktigaste fråga. Vi är många som behöver ta ansvar och agera. Och vi tror att företag har en viktig roll i att göra världen bättre. Just Kivras bidrag är en liten pusselbit i ett väldigt stort pussel. Men alla pusselbitar måste läggas. Och vi hoppas att vi kan visa ett gott exempel och inspirera andra. Framförallt genom vår hållbara kärnaffär. Men även genom att vara klimatpositiva, säger Anna Bäck, VD på Kivra.

- Vår superkraft är att affär och hållbarhet skalar 1:1. Ju fler företag, myndigheter och konsumenter som använder Kivra. Desto bättre för miljön. Men vi nöjer oss inte där. Därför har vi tagit steget att bli klimatpositiva. För oss var det naturligt. Det finns i vårt DNA, fortsätter Anna Bäck.

Läs mer på kivra.se/klimatpositiv. Från processen att bli klimatpositiv. Till hela Kivras klimatavtrycksrapport. Och information om klimatkompensation.