Kivra bjöd in till seminarium om framtidens post

Blogg

Publicerat October 27, 2020

I snart tio år har vi på Kivra varit drivande i omställningen till ett mer hållbart och miljövänligt postsystem, men vi har aldrig ensamma kunnat se till att så många nu kan ta emot post digitalt. Det är resultatet av ett samarbete mellan bl a oss, myndigheter, förtroendevalda och alla de som frivilligt valt – företag och privatpersoner – att gå över till digital post.

Vi har fortfarande ett stort och utmanande arbete framför oss innan omställningen är fullbordad. Men vi hyser inga tvivel om att den kommer att ske. Det går helt i linje med andra samhällsfunktioner som digitaliserats, till exempel banktjänster. Dessutom är det ett av regeringens övergripande mål att »Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter«. 

Om omställningen ska lyckas krävs expertis och mandat från flera olika instanser och aktörer. En fullskalig digital postverksamhet kräver exempelvis bra uppkoppling i samtliga befolkade delar av landet; att man säkerställer att alla har tillgång till digitala enheter och att vi tar hänsyn till medborgare som är förhindrade att läsa post i digitalt format. Det är stora, infrastrukturella utmaningar som Kivra inte kan lösa på egen hand.

Därför bjöd vi i förra veckan in till ett seminarium under rubriken »Är vi redo för framtidens post?«. Under seminariet medverkade riksdagsledamöterna Niels Paarup-Petersen (C), Hampus Hagman (KD) och Kivras vd, Anna Bäck. Dessutom deltog regionrådet Kristina Jonäng (C) som arbetade med den senaste postutredningen, och Christian Sandström, expert på digitala teknikskiften och professor vid Handelshögskolan i Jönköping. Moderator var Matilda Westerman.

Under en timme gav panelisterna sin syn på vad som kan komma att krävas för att genomföra en fullskalig omställning till digital post och fördelarna som det skulle medföra. Bland annat berördes en möjlig framtid för statliga Postnord, vad avregleringen av brevmonopolet 1993 inneburit och vikten av myndigheternas deltagande för en framgångsrik omställning.

Kivra vill passa på att återigen tacka alla som deltog – både talare och ni som följde seminariet.

Se inspelningen från seminariet här