Specifikation till person­uppgifts­biträdesavtal

Kivra personuppgiftsbiträde till Företagsanvändaren DIGITAL BREVLÅDA

Denna Specifikation till Personuppgiftsbiträdesavtalet gäller när Kivra tillhandahåller tjänsten Digital Brevlåda till Företagsanvändaren enligt de Allmänna Villkoren.

Digital Brevlåda

Följande specifikation gäller om Företagsanvändaren använder tjänsten Digital Brevlåda.

Ändamålen med behandlingen

Ändamålen med behandlingen är att Kivra ska ta emot, förmedla, lagra, radera och hantera E-försändelser på uppdrag av Företagsanvändaren.

Kategorier av personuppgifter

Personuppgifter som förekommer i E-försändelser.

Kategorier av registrerade

Personer som förekommer i E-försändelser.

Lokalisering av behandling

Sverige

Tid för sparande av personuppgifter

Uppgifter i E-försändelser sparas i upp till 52 dagar efter att Företagsanvändaren har avslutat sin Digitala Brevlåda.

Underbiträden

● GleSYS AB (org. nr 556647-9241) som tillhandahåller serverutrymme i Sverige.