Särskilda villkor för Kivra Plus

Gäller fr.o.m. 2023-11-24 och tills vidare.

1. Allmänt om Kivra Plus

Dessa särskilda villkor (”Villkoren”) gäller när Kivra Sverige AB, org. nr 556917-3544 eller annat bolag inom samma koncern som Kivra Sverige AB (”Kivra”) tillhandahåller en tilläggstjänst för dig som privatanvändare hos Kivra (”Användaren”/”Du”/”Dig”) att nyttja ytterligare funktioner och vidta åtgärder med brev, fakturor, kvitton och andra dokument (”Innehåll”) i din digitala brevlåda utöver det som är möjligt i Tjänsten (hädanefter Kivra Plus).

För användandet av Kivra Plus gäller dessa Villkor. Villkoren gäller i tillägg till Kivras allmänna villkor för Tjänsten (“Allmänna villkor”) som Du godkände i samband med aktiveringen av din digitala brevlåda hos Kivra. Innan Du kan börja använda Kivra Plus behöver Du ta del av och acceptera Villkoren. Du förbinder sig att följa Villkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Kivra från tid till annan publicerar via Kivra Plus.

2. Tillgång till Kivra Plus

2.1 Prenumeration

Du beställer Kivra Plus genom att starta en prenumeration i Google Play eller App Store. Avtal om Kivra Plus ska anses ha ingåtts mellan Dig och Kivra när köpet har fullbordats i Google Play eller App Store. Kivra Plus är inte tillgängligt för Företagsanvändare. För Företagsanvändare finns Kivra Företag Plus, läs mer här.

2.2 Kostnadsfri provperiod

Din prenumeration på Kivra Plus kan i vissa fall inledas med en kostnadsfri provperiod (”Provperiod”). Provperioden pågår så länge som specificerats vid tidpunkten för din aktivering av Kivra Plus och är avsedd att ge Dig en möjlighet att testa Kivra Plus.

När Du registrerar Dig för en Provperiod godkänner Du samtidigt att Du automatiskt övergår till en månadsprenumeration när tiden för Provperioden löper ut, såvida Du inte före Provperiodens sista dag avslutar prenumerationen. Avslutar Du din prenumeration före Provperiodens sista dag, kommer Du inte att debiteras och din prenumeration kommer inte att förnyas.

Om Du erbjuds en kostnadsfri Provperiod är det Kivras avsikt att erbjuda Dig denna Provperiod endast en gång. Därför kan användare som redan utnyttjat ett erbjudande om Provperiod komma att hindras från att nyttja fler Provperioder. Kivra avgör vem som har rätt att nyttja ett erbjudande om Provperiod och Kivra kan begränsa vem som får sådan rätt i syfte att förhindra missbruk och/eller överträdelse av Villkoren. Kivra förbehåller sig rätten att återta eller avsluta en Provperiod om Kivra enligt sin egen bedömning anser att en användare saknar behörighet att nyttja Provperioden. Du har inte rätt att kombinera erbjudandet om Provperiod med andra erbjudanden.

3. Beskrivning av Kivra Plus

3.1 Funktioner i Kivra Plus

Kivra Plus gör det möjligt för Dig att organisera Innehåll i mappar, att skanna och ladda upp Innehåll samt att ladda upp och göra fakturor betalbara i Kivra. Kivra strävar efter att löpande utveckla Kivra Plus, och fler funktioner kan komma att läggas till i Kivra Plus. En mer detaljerad beskrivning av Kivra Plus och dess funktioner finns tillgänglig via Kivras hemsida, läs mer här.

3.1.1 Mappar

I Kivra Plus kan Du organisera Innehåll som Du själv laddat upp eller som skickats till din digitala brevlåda från Avsändare. Du kan själv skapa mappar eller välja att använda de mappar som tillhandahålls av Kivra.

3.1.2 Skanna och ladda upp Innehåll

I Kivra Plus kan Du skanna och ladda upp Innehåll. Antalet Innehåll Du kan ladda upp är begränsat till 1 000 Innehåll.

3.1.3 Skanna, ladda upp och betala fakturor

I Kivra Plus kan Du skanna, ladda upp och göra fakturor betalbara. Kivra tolkar Innehållet genom textigenkänning och föreslår vilka uppgifter som ska läggas in som betalningsuppgifter. Du ansvarar för att uppgifterna är korrekta innan Du går vidare med betalningen. Betalning av fakturor regleras av de Allmänna villkoren.

3.2 Lagring

Innehållet i Din digitala brevlåda, inklusive eventuella åtgärder Du vidtar med Ditt Innehåll, lagras under den tid Du har en prenumeration av Kivra Plus. Under denna tid ansvarar Du själv för vilket Innehåll som Du väljer att lagra eller radera. Det Innehåll som raderas kommer inte längre att vara tillgängligt för Dig.

Vid avstängning eller avslutande av Kivra Plus kommer Du inte längre att ha tillgång till Kivra Plus funktioner. Samtligt Innehåll kommer dock att finnas kvar i Tjänsten och Du kan själv välja om du vill fortsätta lagra eller radera Innehåll och mappar i din digitala brevlåda, genom att radera enskilda mappar eller visst Innehåll. Om Du har lagt in en faktura för betalning kommer den att ligga kvar tills betalningen har initierats. Vid avstängning eller avslutande av Tjänsten i enlighet med Kivras Allmänna villkor kommer du inte längre ha tillgång till Innehåll eller funktioner i Kivra Plus.

3.3 Feedback

När Du använder Kivra Plus kommer Du ges möjlighet att lämna feedback till Kivra om Kivra Plus funktioner, användarvänlighet, förslag till förbättringar m.m. Om Du väljer att lämna feedback till Kivra samtycker Du till att Kivra fritt får använda, dela, reproducera, licensiera eller på annat sätt kommersialisera din feedback, och bekräftar att Du inte har anledning att tro att den feedback Du lämnar omfattas av något patent, copyright eller annat immaterialrättsligt skydd.

3.4 Behörighet

Vad som sägs om delning av brevlåda i de Allmänna villkoren gäller endast delvis för Kivra Plus, då mappar inte är tillgängliga för delning av brevlåda. I Kivra Plus kan Du istället samarbeta med andra användare som har Kivra Plus genom att t.ex. skapa gemensamma mappar och betala varandras fakturor.

4. Priser och betalningar

Kivra Plus tillhandahålls mot en kostnad. Priset inkluderar moms och framgår App Store och Google Play.

Betalning är möjlig via in-app-betalningar eller annat betalsätt som Kivra från tid till annan informerar Dig om. Notera att priserna inte inkluderar eventuella datatrafikavgifter som din internetleverantör eller teleoperatör kan kräva enligt ditt avtal med sådan leverantör/operatör.

Prenumerationen betalas månadsvis i förskott fram till dess att prenumerationen avslutas. Vad avser tidpunkten för månadsbetalningen kommer Du att debiteras för prenumerationen var trettionde (30:e) dag från det att Du tecknar prenumerationen, eller om prenumerationen inletts med en Provperiod från och med dagen efter utgången av en sådan Provperiod, såvida inte prenumerationen avslutats av Dig eller Kivra före den tidpunkten. I vissa fall kan tidpunkten för debitering ändras, till exempel om det inte är möjligt att bekräfta giltigheten av information beträffande exempelvis din valda betalningsmetod och kreditkortsuppgifter.

Kivra förbehåller sig rätten att stänga ned din tillgång till Kivra Plus om betalning inte kan ske vid angiven tidpunkt. Om det sker kan Du återaktivera tillgången till Kivra Plus genom att förnya din Kivra Plus prenumeration.

Kivra förbehåller sig rätten att med minst trettio (30) dagars skriftligt varsel ändra priset för kommande prenumerationer. Eventuella prisjusteringar kommer i sådant fall att kommuniceras till Dig via appen och/eller via de kontaktuppgifter som Du lämnat vid registrering av ditt konto. Du har då alltid rätt att säga upp din prenumeration vid slutet av den prenumerationsperiod som Du har betalat för. Du godkänner en sådan prisändring genom att godkänna det nya priset vid nästa inloggning eller vid fortsatt användning av Kivra Plus.

5. Löptid och uppsägning

Prenumerationen på Kivra Plus löper månadsvis från det att Du påbörjat en prenumeration fram till dess att prenumerationen avslutas av Dig eller Kivra. Det innebär att Kivra har rätt att debitera Dig för nästkommande månader i enlighet dessa Villkor såvida Du inte säger upp prenumerationen.

För att säga upp Kivra Plus inför en ny månadsperiod måste Du säga upp prenumerationen senast dagen innan en ny sådan månadsperiod påbörjas, annars löper prenumerationen vidare och Du debiteras för ytterligare en månad innan den avslutas.

För att säga upp Kivra Plus, gå till Google Play eller App Store och följ instruktionerna. Om Du behöver hjälp med att säga upp Kivra Plus kan Du kontakta Kivras support.

6. Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla Kivra Plus till Dig behöver Kivra samla in och behandla vissa personuppgifter om Dig, utöver den behandling av personuppgifter som alltid sker när Du använder din digitala brevlåda. Du hittar information om Kivras behandling av personuppgifter i Kivra Plus och Kivras övriga tjänster här.

7. Tredje parts villkor

7.1 Apple

Om Du har startat din prenumeration i App Store eller om Du använder Kivra Plus på en iOS-enhet gäller följande avseende relationen med Apple Inc. ("Apple").

Dessa Villkor gäller endast mellan Dig och Kivra och inte med Apple. Kivra, och inte Apple, är ansvarig för Kivra Plus och för att tillhandahålla support för tjänsten.

Du åtar Dig att använda Kivra Plus och Kivras app i enlighet med Apples vid var tid gällande villkor för App Store. Du intygar att Du inte är belägen i ett land som är föremål för ett amerikanskt regeringsembargo, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett "terroriststödjande" land, samt att Du inte finns med på någon amerikansk regeringslista över förbjudna eller begränsade parter.

Apple ansvarar inte för några anspråk från Dig eller från någon tredje part avseende Kivra Plus, inklusive anspråk om produktansvar, anspråk om att Kivra inte efterlever tillämpliga lagar eller regler, anspråk grundat på konsumentskyddslagstiftning eller dataskyddslagstiftning samt anspråk avseende intrång i immateriella rättigheter. Om Kivra inte uppfyller sina garantier kan Du informera Apple om det, varvid Apple endast återbetalar inköpspriset för appen till Dig.

Apple och Apples dotterbolag är förmånstagande tredje part till dessa Villkor och har rätt att upprätthålla dessa Villkor gentemot Dig.

7.2 Google

Om Du har startat din prenumeration i Google Play eller om Du använder Kivra Plus på en Android-enhet gäller följande avseende relationen med Google Inc. ("Google").

Kivra är ensamt ansvarig för Kivra Plus och Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot Dig avseende Kivra Plus eller dessa Villkor.

Du åtar Dig att använda Kivra Plus och Kivras Android app enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.

Äldre versioner

Gällde fr.o.m. 2022-11-04 och t.o.m. 2023-11-23

Gällde fr.o.m. 2021-10-15 och t.o.m. 2022-11-04