Särskilda villkor för Kivra+

Gäller fr.o.m. 2021-10-15 och tills vidare

1. Allmänt om Kivra+

Dessa särskilda villkor (”Villkoren”) gäller när Kivra Sverige AB, org. nr 556917-3544 eller annat bolag inom samma koncern som Kivra Sverige AB (”Kivra”/”Vi”/”Oss”) tillhandahåller en tilläggstjänst för dig som privatanvändare hos Kivra (”Användaren”/”Du”/”Dig”) att nyttja ytterligare funktioner och vidta åtgärder med brev, fakturor, kvitton och andra dokument (”Innehåll”) i din digitala brevlåda utöver det som är möjligt i Tjänsten (hädanefter Kivra+).

För användandet av Kivra+ gäller dessa Villkor. Villkoren gäller i tillägg till Kivras allmänna villkor för Tjänsten (“Allmänna villkor”) som Du godkände i samband med aktiveringen av din digitala brevlåda hos Kivra.

Innan Du som Användare kan börja använda Kivra+ behöver Du ta del av och acceptera Villkoren. Användaren förbinder sig att följa Villkoren och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Kivra från tid till annan publicerar via Kivra+.

2. Tillgång till Kivra+

2.1 Prenumeration

Avändaren beställer Kivra+ genom att starta en prenumeration i Google Play eller App Store. Avtal om Kivra+ ska anses ha ingåtts mellan Användare och Kivra när köpet har fullbordats och kontot godkänts av Kivra. Kivra+ är inte tillgängligt för Företagsanvändare.

2.2 Kostnadsfri provperiod

Din prenumeration på Kivra+ kan i vissa fall inledas med en kostnadsfri provperiod (”Provperiod”). Provperioden pågår så länge som specificerats vid tidpunkten för din registrering och är avsedd att ge Användare en möjlighet att testa Kivra+.

När Du registrerar Dig för en Provperiod godkänner Du samtidigt att Du automatiskt övergår till en månadsprenumeration när tiden för Provperioden löper ut, såvida Du inte före Provperiodens sista dag avslutar prenumerationen. Avslutar Du din prenumeration före Provperiodens sista dag, kommer Du inte att debiteras och din prenumeration kommer inte att förnyas.

Om Du erbjuds en kostnadsfri Provperiod är det Kivras avsikt att erbjuda Dig denna Provperiod endast en gång. Därför kan användare som redan utnyttjat ett erbjudande om Provperiod komma att hindras från att nyttja fler Provperioder. Kivra avgör vem som har rätt att nyttja ett erbjudande om Provperiod och Kivra kan begränsa vem som får sådan rätt i syfte att förhindra missbruk och/eller överträdelse av Villkoren. Kivra förbehåller sig rätten att återta eller avsluta en Provperiod om Kivra enligt sin egen bedömning anser att en användare saknar behörighet att nyttja Provperioden. Användaren har inte rätt att kombinera erbjudandet om Provperiod med andra erbjudanden.

3. Beskrivning av Kivra+

3.1 Funktioner i Kivra+

Kivra+ gör det möjligt för Användare att kategorisera Innehåll, att skanna och ladda upp Innehåll samt att ladda upp och göra fakturor betalbara i Kivra. Kivra strävar efter att löpande utveckla Kivra+, och fler funktioner kan komma att läggas till i Kivra+.

3.1.1 Kategorisering

I Kivra+ kan Användare kategorisera Innehåll som Användaren själv laddat upp eller som skickats till Användarens digitala brevlåda från Avsändare. Användaren kan själv skapa kategorier eller välja att använda de kategorier som tillhandahålls av Kivra.

3.1.2 Skanna och ladda upp Innehåll

I Kivra+ kan Användaren skanna och ladda upp Innehåll. Antalet Innehåll Du kan ladda upp är begränsat till 1 000 Innehåll.

3.1.3 Skanna, ladda upp och betala fakturor

I Kivra+ kan Användaren skanna, ladda upp och göra fakturor betalbara. Kivra tolkar Innehållet genom textigenkänning och föreslår vilka uppgifter som ska läggas in som betalningsuppgifter. Du som Användare ansvarar för att uppgifterna är korrekta innan Du går vidare med betalningen.

Betalning av fakturor regleras enligt de Särskilda villkoren för betalningar i Kivra via Tink.

3.2 Lagring

Innehållet i Din digitala brevlåda, inklusive eventuella åtgärder Du vidtar med Ditt Innehåll, lagras under den tid Du har en prenumeration av Kivra+. Under denna tid ansvarar Du själv för vilket Innehåll som Du väljer att lagra eller radera. Det Innehåll som raderas kommer inte längre att vara tillgängligt för Dig.

Vid avstängning eller avslutande av Kivra+ enligt avsnitt 5 kommer Du inte längre att ha tillgång till Kivra+ funktioner. Samtligt Innehåll kommer dock att finnas kvar i Tjänsten och Du kan själv välja om du vill fortsätta lagra eller radera Innehåll och kategorier i din digitala brevlåda, genom att radera enskilda kategorier eller visst Innehåll. Om Du har lagt in en faktura för betalning kommer den att ligga kvar tills betalningen har initierats.

3.3 Feedback

När Du använder Kivra+ kommer Du ges möjlighet att lämna feedback till Kivra om Kivra+ funktioner, användarvänlighet, förslag till förbättringar m.m. Om Du väljer att lämna feedback till Kivra samtycker Du till att Kivra fritt får använda, dela, reproducera, licensiera eller på annat sätt kommersialisera din feedback, och bekräftar att Du inte har anledning att tro att den feedback Du lämnar omfattas av något patent, copyright eller annat immaterialrättsligt skydd.

3.4 Ändringar i Kivra+

Vilka funktioner som från tid till annan kan nyttjas via Kivra+ kan variera över tid. Kivra förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra Kivra+ utformning, tekniska funktioner, system och övriga komponenter. Kivra kan från tid till annan lägga till nya funktionaliteter i Kivra+ utan föregående godkännande från Användaren. Alla funktionaliteter som läggs till Kivra+ omfattas av dessa Villkor och i den mån nya funktionaliteter medför ändringar i dessa Villkor kommer Användaren att informeras på av Kivra valt tillvägagångssätt.

3.5 Behörighet

Vad som sägs om delning av brevlåda i de Allmänna Villkoren gäller endast delvis för Kivra+, då kategorier inte är tillgängliga för delning av brevlåda.

4. Priser och betalningar

Kivra+ tillhandahålls mot en kostnad. Priset inkluderar moms och framgår av Kivras webbsida samt i App Store och Google Play.

Betalning är möjlig via in-app-betalningar eller annat betalsätt som Kivra från tid till annan informerar Dig om. Notera att priserna inte inkluderar eventuella datatrafikavgifter som din internetleverantör eller teleoperatör kan kräva enligt ditt avtal med sådan leverantör/operatör.

Prenumerationen betalas månadsvis i förskott fram till dess att prenumerationen avslutas. Vad avser tidpunkten för månadsbetalningen kommer Du att debiteras för prenumerationen var trettionde (30:e) dag från det att Du tecknar prenumerationen, eller om prenumerationen inletts med en Provperiod från och med dagen efter utgången av en sådan Provperiod, såvida inte prenumerationen avslutats av Dig eller Kivra före den tidpunkten. I vissa fall kan tidpunkten för debitering ändras, till exempel om det inte är möjligt att bekräfta giltigheten av information beträffande exempelvis din valda betalningsmetod och kreditkortsuppgifter.

Kivra förbehåller sig rätten att stänga ned din tillgång till Kivra+ om betalning inte kan ske angiven tidpunkt. Om det sker kan Du återaktivera tillgången till Kivra+ genom att förnya din Kivra+ prenumeration.

Kivra förbehåller sig rätten att med minst trettio (30) dagars skriftligt varsel ändra priset för kommande prenumerationer. Eventuella prisjusteringar kommer i sådant fall att kommuniceras till Dig via appen och/eller via de kontaktuppgifter som Du lämnat vid registrering av ditt konto. Du har då alltid rätt att säga upp din prenumeration vid slutet av den prenumerationsperiod som Du har betalat för. Du godkänner en sådan prisändring genom att godkänna det nya priset vid nästa inloggning eller vid fortsatt användning av Kivra+.

5. Ångerrätt

En Användare av Kivra+ har fjorton (14) dagars ångerrätt i enlighet med lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Ångerrätten gäller från dagen när Du tecknade Dig för en prenumeration av Kivra+.

Om Du börjar använda funktionaliteterna i Kivra +, såsom att kategorisera Innehåll eller på annat sätt nyttjar Kivra+, accepterar Du därigenom att ångerrätten enligt ovan förverkas. Oaktat detta har Du förstås fortfarande möjlighet att avsluta Kivra+ i enlighet med avsnitt 6 nedan.

Om Du vill avsluta Kivra+ under ångerrättsperioden rekommenderar vi att Du meddelar oss detta genom genom Konsumentverkets formulär som finns på www.konsumentverket.se samt att Du skickar det till oss från din till Tjänsten kopplade e-postadress. Du kan förstås även välja att på annat sätt meddela Kivra om att Du önskar nyttja ångerrätten för att avsluta din prenumeration.

6. Löptid och uppsägning

Prenumerationen på Kivra+ löper månadsvis från det att Du påbörjat en prenumeration fram till dess att prenumerationen avslutas av Dig eller Kivra. Det innebär att Kivra har rätt att debitera Dig för nästkommande månader i enlighet dessa Villkor såvida Du inte säger upp prenumerationen. För att säga upp Kivra+ inför en ny månadsperiod måste Du säga upp prenumerationen senast dagen innan en ny sådan månadsperiod påbörjas, annars löper prenumerationen vidare och Du debiteras för ytterligare en månad innan den avslutas.

För att säga upp Kivra+, gå till Google Play eller App Store och följ instruktionerna. Om Du behöver hjälp med att säga upp Kivra+ kan Du kontakta Kivras support.

7. Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla Kivra+ till Dig behöver Kivra samla in och behandla vissa personuppgifter om Dig, utöver den behandling av personuppgifter som alltid sker när Du använder din digitala brevlåda.

Du hittar information om Kivras behandling av personuppgifter i alla våra tjänster här.

Du kan läsa mer om vilka personuppgifter Kivra behandlar specifikt för att tillhandahålla Kivra+ här.

När Du använder Kivra+ kan känsliga personuppgifter introduceras i tjänsten, t.ex genom det Innehåll Du väljer att ladda upp eller hur du namnger kategorier, läs mer här. Det är inte tillåtet att ladda upp Innehåll med känsliga personuppgifter eller annars introducera känsliga personuppgifter i Kivra+ om Du som Användare inte har samtyckt till att Kivra behandlar känsliga personuppgifter om Dig. Samtycke kan lämnas i samband med registrering av Kivra+ eller senare via inställningar i appen.

8. Tredje parts villkor

8.1 Apple

Om Du har startat din prenumeration i App Store eller om Du använder Kivra+ på en iOS-enhet gäller följande avseende relationen med Apple Inc. ("Apple").

Dessa Villkor gäller endast mellan Dig och Kivra och inte med Apple. Kivra, och inte Apple, är ansvarig för Kivra+ och för att tillhandahålla support för tjänsten.

Du åtar Dig att använda Kivra+ och Kivras app i enlighet med Apples vid var tid gällande villkor för App Store. Du intygar att Du inte är belägen i ett land som är föremål för ett amerikanskt regeringsembargo, eller som har utsetts av den amerikanska regeringen som ett "terroriststödjande" land, samt att Du inte finns med på någon amerikansk regeringslista över förbjudna eller begränsade parter.

Apple ansvarar inte för några anspråk från Dig eller från någon tredje part avseende Kivra+, inklusive anspråk om produktansvar, anspråk om att Kivra inte efterlever tillämpliga lagar eller regler, anspråk grundat på konsumentskyddslagstiftning eller dataskyddslagstiftning samt anspråk avseende intrång i immateriella rättigheter. Om Kivra inte uppfyller sina garantier kan Du informera Apple om det, varvid Apple endast återbetalar inköpspriset för appen till Dig.

Apple och Apples dotterbolag är förmånstagande tredje part till dessa Villkor och har rätt att upprätthålla dessa Villkor gentemot Dig.

8.2 Google

Om Du har startat din prenumeration i Google Play eller om Du använder Kivra+ på en Android-enhet gäller följande avseende relationen med Google Inc. ("Google").

Kivra är ensamt ansvarig för Kivra+ och Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot Dig avseende Kivra+ eller dessa Villkor.

Du åtar Dig att använda Kivra+ och Kivras Android app enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play.

9. Support

För mer information om Kivra+ eller om Du behöver hjälp med någon funktion eller ditt konto, vänligen kontakta Kivras support på support@kivra.com eller 0770-457 000.

10. Tvistlösning

Vid tvist mellan Kivra och Användaren ska parterna i första hand försöka lösa tvisten genom överenskommelse. Om parterna inte kan enas ska tvisten avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. I annat fall avgörs tvisten av allmän domstol i Sverige.

Här utöver tillhandahåller EU-kommissionen en webbsida för tvistelösning online, ämnad att hjälpa konsumenter och leverantörer att lösa deras tvister utanför domstol, se http://ec.europa.eu/consumers/odr/.