Särskilda villkor för digitala kvitton

Gäller fr.o.m. 2021-08-16 och tills vidare.
Se tidigare versioner längst ner på sidan.

1. Allmänt om tjänsten

Dessa särskilda villkor (”Villkoren”) gäller när Kivra Sverige AB, org. nr 556917-3544 eller annat bolag inom samma koncern som Kivra Sverige AB (”Kivra”/”Vi”/”Oss”) tillhandahåller en tjänst för dig som privatanvändare hos Kivra (”Användaren”/”Du”/”Dig”) att ta emot och hantera Digitala Kvitton (“Digitala Kvitton”) från företag, organisationer och andra som har valt att ansluta sig till Kivra (“Kvittoutställare”).

För att få tillgång till tjänsten för Digitala Kvitton behöver Du acceptera dessa Villkor. Villkoren gäller såsom särskilda villkor i tillägg till Kivras Allmänna Villkor för Tjänsten (“Allmänna villkor”) som Du godkände i samband med aktiveringen av din digitala brevlåda hos Kivra. Om inte annat framgår av dessa Villkor ska vad som sägs om E-försändelser i de Allmänna villkoren även vara tillämpligt på Digitala Kvitton och vad som sägs om Avsändare ska även vara tillämpligt på Kvittoutställare. Villkoren gäller när du använder tjänsten för Digitala Kvitton.Tjänsten för Digitala Kvitton är inte tillgänglig för Företagsanvändare.

Vilka funktioner som från tid till annan kan nyttjas via tjänsten för Digitala Kvitton kan över tid komma att variera i omfattning och utformning. Kivra förbehåller sig rätten att fortlöpande utveckla, utöka, inskränka eller i övrigt förändra tjänstens utformning, tekniska funktioner, system och övriga komponenter samt villkoren för dessa.

2. Användning av tjänsten

Tjänsten för Digitala Kvittontillhandahålls i inloggat läge i din digitala brevlåda hos Kivra. För att använda tjänsten krävs alltså inloggning till Ditt konto hos Kivra. Om Du har aktiverat pushnotiser för Kivras app kan Du även få direkt åtkomst till dina Digitala Kvitton via den pushnotis som skickas ut i samband med att ett Digitalt Kvitto levereras till din digitala brevlåda. Denna funktion förutsätter att Du har loggat in via appen inom de senaste trettio (30) dagarna. Funktionen går att inaktivera under inställningar i tjänsten. Om Du inaktiverar funktionen krävs inloggning för att få åtkomst till dina Digitala Kvitton via kommande pushnotiser.

När Du är ansluten till tjänsten kommer Du automatiskt att kunna ta emot Digitala Kvitton från de Kvittoutställare som från tid till annan är anslutna till Kivra. Du kan när som helst anmäla till Kivra att Du inte längre önskar ta emot Digitala Kvitton från en eller flera Kvittoutställare via inställningar i appen eller välja att helt avsluta tjänsten för Digitala Kvitton. Om Du väljer att avsluta tjänsten för Digitala Kvitton, eller ställa av en Kvittoutställare, kommer de Digitala Kvitton som redan levererats till din digitala brevlåda att finnas kvar. Du kan själv välja att radera Digitala Kvitton som levererats till din digitala brevlåda via funktionalitet i appen.

För att Kivra ska kunna identifiera att Du kan ta emot Digitala Kvitton från anslutna Kvittoutställare använder Kivra ditt personnummer som Du angav i samband med aktiveringen av din digitala brevlåda hos Kivra, samt mobiltelefonnummer och e-postadress som Du angav vid registrering av tjänsten för Digitala Kvitton. Du har även möjlighet att registrera delar av dina betalkortsuppgifter. Kivra kommer i sådant fall att använda de registrerade betalkortsuppgifterna för att identifiera att Du kan ta emot Digitala Kvitton från anslutna Kvittoutställare när Du betalar med ett registrerat betalkort. Registrering av betalkortsuppgifter innebär inte att det går att genomföra köp i eller med Kivra utan är enbart ett sätt för Kivra att identifiera att Du kan ta emot Digitala Kvitton i Kivra. Kivra förbehåller sig rätten att ta bort registrerade betalkort som inte använts för identifiering under viss tid. Vilken uppgift som används av Kivra för att identifiera Dig beror på hur Kvittoutställaren anslutit till Kivra och vilka uppgifter Du registrerat för tjänsten för Digitala Kvitton.

Utöver vad som sägs i de Allmänna villkoren om lagring så lagras Digitala Kvitton i din digitala brevlåda i åtta (8) år. Innan de åtta åren löper ut kommer Du även erbjudas möjligheten att välja en förlängd lagringstid.

Via tjänsten för Digitala Kvitton kan Du hantera dina Digitala Kvitton i enlighet med den funktionalitet som från tid till annan erbjuds i tjänsten. Du kan bland annat välja att skicka Digitala Kvitton vidare till ett eller flera system, exempelvis för utläggshantering.

Vad som sägs i de Allmänna villkoren om möjligheten för en Användare att dela sin digitala brevlåda med en annan Användare är inte tillämpligt på Digitala Kvitton.

3. Priser och avgifter

Tjänsten för Digitala Kvitton tillhandahålls utan kostnad för Användare.

4. Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla tjänsten för Digitala Kvitton till Dig behöver Kivra samla in och behandla vissa personuppgifter om Dig, utöver den behandling av personuppgifter som alltid sker när Du använder din digitala brevlåda.

Du hittar information om Kivras behandling av personuppgifter i alla våra tjänster här.

Till skillnad från i Kivras övriga tjänster har Kivra visst personuppgiftsansvar för Digitala Kvitton som nått din digitala brevlåda, närmare bestämt om Du söker efter en viss butik eller produkt i dina Digitala Kvitton. I sådant fall är Kivra personuppgiftsansvarig för den behandling Kivra gör för att dina Digitala Kvitton ska vara sökbara för dig.

Du kan läsa mer om vilka personuppgifter Kivra behandlar specifikt för att tillhandahålla tjänsten för Digitala Kvitton här (pdf).

Äldre versioner