Särskilda villkor för betalningar i Kivra via Tink

Gäller fr.o.m. 2020-06-01 och tills vidare.

1. Beskrivning av Tjänsten

Kivra erbjuder en tilläggstjänst (“Tjänsten”) i enlighet med avsnitt 3 i Kivras allmänna villkor för tjänsten som möjliggör för en Användare att genomföra betalningar av fakturor och avier som förmedlats till en Användares digitala brevlåda via en betalningsinitieringstjänst som tillhandahålls av Tink AB (“Tink”).

Tjänsten tillhandahålls av Kivra Sverige AB, org. nr. 556917-3544.

2. Tillgång till Tjänsten

Användarens tillgång till Tjänsten medges automatiskt när Användaren godkänner dessa särskilda villkor och väljer att betala en faktura i Kivra via Tink.

För att kunna utföra betalningar i Kivra via Tink måste Användaren även godkänna Tinks kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster – information om behandling av personuppgifter och Allmänna villkor för Tinks kontoinformationstjänster och betalningsinitieringstjänster.

3. Användande av Tjänsten

Användaren kan, efter det att Kivra medgivit Användaren tillgång till Tjänsten, initiera en betalning via Tink genom att följa anvisningar i anslutning till den faktura som Användaren önskar att betala. Användaren kan välja att betala fakturan snarast, på förfallodagen eller annat datum som framgår i Tjänsten.

Betalningsinitieringen hanteras av Tink och är inte en del av Tjänsten.

Användaren kan se status på betalningsinitieringen i Tjänsten i anslutning till fakturan.

4. Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla Tjänsten till Användaren behöver Kivra samla in och behandla vissa personuppgifter om Användaren i enlighet med informationen om Kivras behandling av personuppgifter som du hittar här.

5. Kivras ansvar

Kivras ansvar är begränsat till att dela Användarens val av bank och betalningstidpunkt samt betalningsinformationen på den faktura Användaren gett instruktioner om att betala till Tink för att möjliggöra betalning samt att visa upp aktuell status på betalningsinitieringen i Tjänsten.

Betalningsinitieringen hanteras av Tink och ansvaret för denna tjänst regleras i Tinks vid var tid gällande villkor . Kivra ansvarar inte för att utföra betalningar och har inget ansvar för att återbetala belopp till Användaren eller för eventuella tillkommande kostnader som uppkommer på grund av Användarens försenade eller uteblivna betalningar.

6. Användarens ansvar

Användaren bär ansvaret för att uppgifter om Användarens val av bank för betalning är korrekta och uppdaterade och för att fakturor betalas i rätt tid.

Betalningsinformationen som används i Tjänsten tillhandahålls av Avsändaren. Användaren bär ansvaret för, och är skyldig att, granska och kontrollera betalningsinformationen i de fakturor som förmedlas till Användaren.

Information om status på betalningsinitieringen som visas i Tjänsten tillhandahålls av Tink. Användaren bär ansvaret för att kontrollera status.

7. Kontroller och missbruk av Tjänsten

Kivra anmäler alla misstankar om att Användare nyttjar Tjänsten på olagligt sätt till behörig myndighet. Kivra har även rätt att avsluta Tjänsten för en Användare, helt eller delvis, om Kivra får kännedom om eller har anledning att misstänka att Användaren nyttjar Tjänsten för olaglig verksamhet eller i strid mot Kivras villkor .