Information om känsliga personuppgifter och uppgifter som rör brott

På denna sida förklarar Kivra vad känsliga personuppgifter och personuppgifter som rör brott är.

I Kivras Tjänst finns möjlighet för Användare att ladda upp digitala dokument. Enligt Kivras Allmänna villkor för Privatanvändare respektive Företagsanvändare är det inte tillåtet att ladda upp dokument som innehåller känsliga personuppgifter eller personuppgifter som rör brott.

Känsliga personuppgifter är uppgifter om:

 • etniskt ursprung
 • politiska åsikter
 • religiös eller filosofisk övertygelse
 • medlemskap i en fackförening
 • hälsa
 • en persons sexualliv eller sexuella läggning
 • genetiska uppgifter
 • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person

För den som vill läsa mer om känsliga personuppgifter, se information på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

Personuppgifter som rör brott är uppgifter om att någon har:

 • begått ett brott
 • blivit fälld i domstol i ett brottmål
 • blivit föremål för så kallade straffprocessuella tvångsmedel, till exempel häktning, reseförbud eller beslag
 • misstänkts för ett konkret brott

För den som vill läsa mer om personuppgifter som rör brott, se information på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.