Godkännande av personuppgifts-biträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal med Kivra via leverantör.

Personuppgiftsbiträdesavtal med Kivra via leverantör

För att som ansluten avsändare i Kivra möta de krav som ställs på personuppgiftsansvariga i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR) är det en stark rekommendation från oss på Kivra att ni som avsändare godkänner Kivras Personuppgiftsbiträdesavtal. Detta avtal är anpassat för den tjänst som Kivra erbjuder och för att tillmötesgå alla krav i GDPR. Personuppgiftsbiträdesavtalet ålägger Kivra, i rollen som personuppgiftsbiträde, erforderliga skyldigheter enligt förordningen.

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal reglerar den situation där avsändaren är ansluten till Kivra via annan part, och alltså inte har ett direktavtal med Kivra. Typiska exempel är att ni är anslutna via via en system- eller utdataleverantör eller via en lönehanteringsbyrå.

Så här behandlar Kivra personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde

Kivra behandlar personuppgifter i rollen som personuppgiftsbiträde åt anslutna avsändare för innehållet i de e-försändelser som skickas till förmedlingstjänsten, liksom medföljande metadata. Ansvaret för personuppgifterna för både avsändaren (i rollen som personuppgiftsansvarig) och Kivra (i rollen som personuppgiftsbiträde) kvarstår till dess att e-försändelsen har levererats till en aktiv användare - därefter regleras ansvaret mellan användaren och Kivra, se våra Användarvillkor. En avsändare kan även välja att nyttja tjänsten för retroaktiv leverans vilket innebär att ansvaret för försändelsen kvarstår till dess att mottagaren av en e-försändelser blivit en aktiv användare av Kivra (e-försändelsen sparas som längst 390 dagar om mottagaren inte blir en aktiv användare, varefter gallring sker). Kivra behöver även ha tillgång till e-försändelserna och dess metadata i 75 dagar efter leverans för att snabbt och enkelt kunna stötta avsändaren med felsökning och errorhantering.

Godkännande av Personuppgiftsbiträdesavtalet

Genom att klicka på knappen “Gå vidare och godkänn” kommer ni till ett webbformulär där ni fyller i era kontaktuppgifter och godkänner Kivras Personuppgiftsbiträdesavtal. Ni säkrar därmed att er användning av Kivra som avsändare avtalsmässigt är i enlighet med GDPR.

Ni ansvarar själva för att en behörig person anges som godkännande part. Vi skickar en bekräftelse via e-post till er efter godkännandet. För att Kivra vid behov ska kunna kommunicera med er i rollen som Personuppgiftsansvarig behöver vi en kontaktpunkt som helst inte går till en enskild person i organisationen.