Information om känsliga personuppgifter i Kivra+

Information om känsliga personuppgifter i Kivra+

När du använder Kivra+ kan du själv välja vilka dokument du laddar upp och du kan själv namnge uppladdade dokument och kategorier. Om du väljer att ladda upp dokument eller använda namn som avslöjar t.ex. uppgifter om dina politiska åsikter, ditt medlemskap i fackförening, uppgifter om din hälsa eller uppgifter om ditt sexualliv innebär det att Kivra behandlar känsliga personuppgifter om dig.

Känsliga personuppgifter är uppgifter om:

  • etniskt ursprung
  • politiska åsikter
  • religiös eller filosofisk övertygelse
  • medlemskap i en fackförening
  • hälsa
  • en persons sexualliv eller sexuella läggning
  • genetiska uppgifter
  • biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person

Några exempel på hur känsliga personuppgifter kan introduceras i Kivra+ är om du:

  • Betalar din medlemsavgift till en förening med visst religiöst eller politiskt syfte i Kivra+.
  • Namnger de kategorier du skapar på ett sätt som innehåller känsliga personuppgifter, t.ex. “Min cancerbehandling”.

Om du vill använda Kivra+ funktionaliteter på ett sådant sätt att känsliga personuppgifter om dig introduceras i tjänsten behöver du lämna ditt samtycke till att känsliga personuppgifter behandlas av Kivra. Kivra kommer bara att behandla de känsliga personuppgifterna för att tillhandahålla dig den funktionalitet som ingår i Kivra+, och inte för några andra syften.

Om du inte vill att känsliga personuppgifter om dig behandlas i Kivra+ ber vi dig att inte ladda upp innehåll med känsliga personuppgifter och att kategorisera ditt innehåll på ett sådant sätt att du undviker att skapa känsliga personuppgifter .

Du väljer själv om du vill lämna ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla respektive ge ditt samtycke via inställningarna i Kivra-appen.