Kivras klimatarbete

Kivra har en hållbar kärnaffär och det är vår superkraft. Men vi nöjer oss inte där. Genom att mäta, minska och binda utsläpp 110% kompenserar vi för mer än det vi släpper ut. Det är bra för miljön och framtiden.

Hållbarhet Kivra

En hållbar kärnaffär

Ikon föreställande en person med en hjärtsymbol.

Hållbar affärsmodell

Hållbarhet utgör grunden i Kivra. Det märks på flera sätt. Från en hållbar affärsmodell och långsiktigt ägandeskap, till att vi tillhandahåller en säker tjänst.

Ikon föreställande en chef.

Vi minskar kontinuerligt utsläppen

Vi gör få tjänsteresor, köper begagnade servrar och våra serverhallar drivs av förnyelsebar el. Överskottsvärme från serverhallarna omvandlas i sin tur till fjärrvärme.

Ikon föreställande ett träd.

Vi binder våra utsläpp genom att bevara skog

Vi binder koldioxid som kompenserar för alla våra utsläpp. Och sen binder vi ytterligare 10 procent. Det gör vi genom att bevara skog i ett projekt på Sumatra, en ö i Indonesien som drabbats hårt av oljepalmsproduktioner.

Mäta, minska och binda - så går det till

Vårt klimatarbete består av tre delar. Mäta, minska och binda. Vi har tagit hjälp av U&We för analys och rapport. Och ZeroMission för klimatkompensation.

1

Mäta utsläpp av växthusgaser

Utsläppen beräknas utifrån standarderna ISO 14067 och Greenhouse Gas Protocol. Resultatet delas sedan upp i tre delar. Scope 1, 2 och 3. Det innebär att hela vårt klimatavtryck räknas in.

2

Minska utsläpp

Vi analyserar var de största utsläppen finns. Därefter agerar vi för att minska utsläppen.

3

Vi investerar i naturresurser och bevarar skog

Träden i våra skogar suger ner och binder koldioxid från atmosfären. Vi klimatkompenserar genom att binda 110% av våra utsläpp. Det gör vi i samarbete med ZeroMission i projektet Bujang Raba på Sumatra.

Läs mer om Projekt Bujang Raba (extern länk)

steven-kamenar-MMJx78V7xS8-unsplash. Kivra hållbarhet.

Vi binder våra utsläpp genom att bevara skog

Vi binder koldioxid som kompenserar för alla våra utsläpp. Och sen binder vi ytterligare 10 procent.

Det gör vi genom att bevara skog i ett projekt på Sumatra, en ö i Indonesien som drabbats hårt av oljepalmsproduktioner. Det innebär att det vi binder skapar värde bortom miljönytta. Att förse människor och djur med renare luft till exempel.

Idag bevarar vi skog, i framtiden kanske vi gör något annat.

Frågor och svar om Kivras klimatarbete

  • Vilka förbättringar för miljön gör Kivra?

  • Hur ser Kivras klimatavtryck ut?

Fotograf: tom Swinnen unsplash Fjällvandrare 16 juni 2022

Dina viktigheter – det viktigaste vi vet

Vi står för ett enklare sätt att vara vuxen. Att betala räkningarna, förvara kvittona, samla breven och få koll på grejerna. Vi finns för att du har annat att tänka på än papper. För att träd ska skapa syre snarare än skattebesked. För oss går det smarta, snälla och smidiga hand i hand. Gör som halva Sverige och samla dina viktigheter i Kivra.