Kivras klimatarbete

Kivra har en hållbar kärnaffär och det är vår superkraft. Men vi nöjer oss inte där. Vi mäter, minskar och binder utsläpp. Det är bra för miljön och framtiden.

Klimat - hero

En hållbar kärnaffär

Hållbar affärsmodell

Hållbarhet utgör grunden i Kivra. Det märks på flera sätt. Från en hållbar affärsmodell och långsiktigt ägandeskap, till att vi tillhandahåller en säker tjänst.

Vi minskar kontinuerligt utsläppen

Vi gör få tjänsteresor, köper begagnade servrar och våra serverhallar drivs av förnyelsebar el. Överskottsvärme från serverhallarna omvandlas i sin tur till fjärrvärme.

Vi binder våra utsläpp genom att bevara skog

Vi binder koldioxid som representerar 100% av våra egna utsläpp. Och sen binder vi ytterligare 10 procent. Det gör vi idag genom att bevara skog.

Fotograf: tom Swinnen unsplash Fjällvandrare 16 juni 2022

Dina viktigheter – det viktigaste vi vet

Vi står för ett enklare sätt att vara vuxen. Att betala räkningarna, förvara kvittona, samla breven och få koll på grejerna. Vi finns för att du har annat att tänka på än papper. För att träd ska skapa syre snarare än skattebesked. För oss går det smarta, snälla och smidiga hand i hand. Gör som mer än hälften av Sveriges befolkning och samla dina viktigheter i Kivra.

Mäta, minska och binda - så går det till

Vårt klimatarbete består av tre delar. Mäta, minska och binda. Vi har tagit hjälp av U&We för analys och rapport. Och ZeroMission för investering i naturresurser.

1

Mäta utsläpp av växthusgaser

Utsläppen beräknas utifrån standarderna ISO 14067 och Greenhouse Gas Protocol. Resultatet delas sedan upp i tre delar. Scope 1, 2 och 3. Det innebär att hela vårt klimatavtryck räknas in.

2

Minska utsläpp

Vi analyserar var de största utsläppen finns. Därefter agerar vi för att minska utsläppen.

3

Vi investerar i naturresurser och bevarar skog

Träden i våra skogar suger ner och binder koldioxid från atmosfären. Vi investerar i naturresurser som representerar 110% av våra egna utsläpp. I samarbete med ZeroMission deltar vi i projekt som bevarar skog. Här kan du läsa mer om

ZeroMission

Frågor och svar om Kivras klimatarbete

  • Vilka förbättringar för miljön gör Kivra?

  • Hur ser Kivras klimatavtryck ut?