Kivra via partners

Så fungerar det

För att som ansluten avsändare i Kivra ska möta de krav som ställs på personuppgiftsansvariga i EU:s Dataskyddsförordning (GDPR), är det en stark rekommendation från oss på Kivra att ni som avsändare godkänner Kivras Allmänna villkor och Personuppgiftsbiträdesavtal. Detta avtal är anpassat för den tjänst som Kivra erbjuder och för att tillmötesgå alla krav i GDPR. Personuppgiftsbiträdesavtalet ålägger Kivra, i rollen som personuppgiftsbiträde, erforderliga skyldigheter enligt förordningen.

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal tillsammans med Kivras allmänna villkor reglerar den situation där avsändaren är ansluten till Kivra via annan part, och alltså inte har ett direktavtal med Kivra. Typiska exempel är att ni är anslutna via en system- eller utdataleverantör.

Genom att klicka på knappen “Gå vidare och godkänn” kommer ni till ett webbformulär där ni fyller i era kontaktuppgifter och godkänner Kivras Personuppgiftsbiträdesavtal. Ni säkrar därmed att er användning av Kivra som avsändare avtalsmässigt är i enlighet med GDPR.

Ni ansvarar själva för att en behörig person anges som godkännande part. För att Kivra vid behov ska kunna kommunicera med er i rollen som Personuppgiftsansvarig behöver vi en kontaktpunkt som helst inte går till en enskild person i organisationen.