Vaccinations­intyg blir digitala – Kivra redo att hjälpa till

Uteblivna vårdbesök kostar samhället miljardbelopp varje år. Mitt i en pågående pandemi är det mer än pengar som står på spel. Det är bokstavligen livsviktigt att informationen om vaccin når oss medborgare – och allra helst snabbt och säkert.

Vård­inform­ation i Kivra

Över 4 miljoner svenskar använder digital brevlåda, och redan idag skickar flera regioner och vårdaktörer såväl kallelser som vårdbesked dit. Regionerna kan därmed enkelt skicka information inför vaccinering mot covid-19, samt bekräftelse av densamma i digital brevlåda. Värdet av information inför vaccinering är relativt uppenbart, medan bekräftelse kan skapa mer värde för användarna och samhället i stort. Det kan nämligen fungera som ett vaccinationsintyg, eller -pass som alltid är tillgängligt och kan användas vid exempelvis resor eller för att garantera säkerheten, vid stora konserter och andra större evenemang.

Se om din region är ansluten: sök bland anslutna regioner

Exempel på hur information om tidsbokning för vaccinering kan se ut i Kivra.

Regerings­uppdrag om vaccinations­intyg

Den 4 februari berättade regeringen på en presskonferens att digitala vaccinationsintyg kommer att införas i Sverige. Målsättningen är att intygen kan utfärdas från och med 1 juni i år.

Den digitala infrastrukturen för vaccinationsintyg ska i möjligaste mån bygga på befintliga informationsresurser. Den ska också följa kraven på att den personliga integriteten efterlevs och möjliggöra verifiering av vaccinationsintyget.

Med ett digitalt vaccinationsintyg blir det snabbt och enkelt att uppvisa genomförd vaccination.

Anders Ygeman, Digitaliseringsminister. Läs pressmeddelandet från regeringen

Det vi förfogar över, en säker digital informationskanal, stämmer på alla punkter överens med regeringens uppdragsbeskrivning. Det känns som vår skyldighet att göra vad vi kan för att se till att digitala vaccinationsintyg nu kommer på plats.

Anna Bäck, VD Kivra. Läs pressmeddelandet från Kivra: "Vaccinationsintyg blir digitala – Kivra står redo att hjälpa till"

Se filmen om hur Sveriges Regioner kan dra nytta av digital brevlåda som informationskanal, samt hur vaccinationsintyg i Kivra skulle kunna fungera.

Efterfrågas av användarna

En stor andel av medborgarna föredrar digital brevlåda som kanal för viktig samhällsinformation, det framgår i en undersökning av Internetstiftelsen. Fördelen med digital post, till skillnad från exempelvis SMS och epost, är att den digitala brevlådan är knuten till personnumret. Ditt personnummer förändras inte över tid vilket gör det tryggt för såväl användare som avsändare.

80% av Kivras användare vill ha vaccinationsintyg i sin digitala brevlåda

Enligt en färsk undersökning som besvarats av över 8 000 Kivra-användare framgår det att 80% tycker att det vore bra eller mycket bra att få information i Kivra om hur man bokar Covid-19-vaccinering i sin region. Lika stor andel, dvs 80%, tycker det vore bra eller mycket bra att få sitt vaccinationsintyg i Kivra.

Ladda ner undersökningen om Kivra-användares inställning till att få information om vaccinering och vaccinationsintyg i Kivra

Har du frågor eller vill veta mer?