Studentkortet moderniserar varumärket och ökar konverteringsgraden med Kivra

Studentkortets uppdrag är att berika Sveriges studentliv genom att erbjuda rabatter på bland annat kläder, mat och teknik via Studentkortet-appen. När de 2016 började kommunicera med studenterna via Kivra istället för postutskick kunde de modernisera sitt varumärke, öka konverteringsgraden och sticka ut från sina konkurrenter.

studentkortet hero

Arek Rutensparr har arbetat som Production Manager på Studentkortet sen 2012, och han insåg tidigt att det var smart att samarbeta med Sveriges studentkårer. Tack vare kårernas kontaktnät kunde Studentkortet nå ut till 250 000 elever varje år med sina studenthäften. Men att skicka så mycket fysisk post varje år var inte särskilt kostnadseffektivt.

Vi skickade häften, räkningar och kataloger via fysisk post, berättar Arek. Och även om vi kunde sänka kostnaderna tack vare massutskick, krävdes en stor budget och mycket tid från vår sida.

2015 började Studentkortet att skicka helt egna utskick istället, utan kårernas kontaktnät. På så sätt fick de full kontroll på statistik och de kunde använda CSN:s stora databas med information om studenterna. Dock krävde posthanteringen mycket tid.

Våra egna postutskick gav oss kontroll över vilka vi skickade till och vilka områden vi kunde nå, men våra utskicksvolymer var fortfarande väldigt, väldigt stora. Det var nästan så vi behövde en halvtidstjänst för att hantera alla utskick som inte kom fram, menar Arek.

Under den här tiden började många tappa sitt förtroende i Posten som fick allt sämre leveranspålitlighet. Därför började de titta efter andra digitala lösningar, och det var då Kivra kom in i bilden.

Kivra ledde till en ökad kontroll och högre konverteringsgrad

Studentkortet tog snabbt chansen att börja göra utskick via Kivra. Vid det här laget bestod utskicken av PDF:er med ett informationsbrev till nya studenter som innehöll bland annat erbjudanden och viktig studentinformation. Och på Studentkortet älskade de att kunna ta del av den positiva statistiken.

Det känns som att vi blev mycket mer moderna och vi fick en bättre helhetskontroll när vi började skicka infobrevet digitalt, menar Arek. Vi kunde till exempel få data kring öppningsgrad och konvertering, och dessutom kunde vi kommunicera på ett mer modernt sätt vilket bidrog till att stärka vårt varumärke.

Så vad visade datan? Den visade en starkare konverteringsgrad och större chans att konvertera studenter genom hela kalenderåret.

Konverteringsgraden dubblades i de flesta städerna när vi började använda Kivras digitala utskick, istället för fysisk post, berättar Arek. Innan var vi nöjda med 10% i konverteringsgrad, och nu låg vi oftast mot 20%. Plus att våra utskick levde längre. Ett fysiskt brev slänger man ju oftast direkt om det inte är intressant, men ett meddelande i Kivra-inkorgen kan man öppna en månad senare och konvertera.

Samarbetet med kårerna fortsatte, där Studentkortet hjälpte till att skicka ut fakturor via Kivra. Tack vare den tydliga datan kunde Studentkortet hjälpa kårerna att skicka riktade utskick och kommunicera mer effektivt med sina medlemmar.

Det blev mycket tydligare när vi kunde dela konkreta siffror med kårerna som vi alla kunde lära oss av. Och vi såg även att fakturorna blev betalda snabbare när de skickades via Kivra jämfört med via fysisk post.

En responsiv design skiljer Studentkortet från sina konkurrenter

För att fortsätta utvecklas och särskilja sig från konkurrenterna ville Studentkortet modernisera sina utskick och göra dem snyggare. Kivra introducerade dem då för sin smarta, responsiva design. Med responsiv design kunde Studentkortet designa sina utskick via HTML och därmed visa upp erbjudanden och information direkt i meddelandet, snarare än via en bifogad PDF.

Vi kunde göra mycket tekniskt med PDF:erna för att göra dem tydliga och snygga, menade Arek. Men med responsiv design kunde vi sticka ut och få ut mer av vårt befintliga designmaterial. Plus att utskicken blev mer användarvänliga!

Studentkortet har haft en konverteringsgrad på 22-23% i sina informationsutskick, och med den responsiva designen fortsatte de konvertera, samtidigt som de förbättrade mottagarens upplevelse av Studentkortets varumärke.

Det är så klart viktigt för studenterna att det är tydligt, men en framgångsfaktor är också att det är snyggt. Med responsiv design blev våra meddelanden mycket snyggare och roligare att läsa än innan. Vi ser fram emot att spetsa våra utskick ytterligare och fortsätta hjälpa kårerna att förbättra sin kommunikation på samma sätt.

Om studentkortet img

Om Studentkortet

Studentkortet beskriver sig själva som ett “varuhus” som alltid är öppet och förser studenter med unika och attraktiva erbjudanden. De arbetar passionerat för att erbjuda sina medlemmar de bästa erbjudandena, vare sig det handlar om en elscooter eller ett gymmedlemskap. Varje år når de över 1 miljon studenter på Universitet, Högskola, Komvux, Yrkeshögskola och gymnasium.

Responsivt innehåll

Puff parnersida responsiv

Gör utskicken mer engagerande

Ingen blir glad över att zooma in och ut i PDF-filer. Med responsivt innehåll anpassar sig innehållet efter läsarens skärmstorlek. Med ett snyggare utseende på alla digitala enheter som följd.

Du får bättre förutsättningar för en bra användarupplevelse och högre läsgrad. Det går också att lägga till länkar och interaktiva komponenter.