Signeringar i Kivra

Har man stöd för Kivras signeringstjänst finns det en dokumenttyp för när det signerade avtalet skickas till den behöriges Kivrabrevlåda.

Typningar hero

Signeringar i Kivra

Signed device Grey

Enkelt, säkert, stabilt.

Kivras signeringsverktyg riktar sig till en partner som vill bygga en enkel, men robust och effektiv signeringslösning.

Lösningen bygger på att den som signerar har BankID, men kräver inte att de som ska signera har en Kivrabrevlåda.

Teknisk specifikation: kom igång!

Anslutna leverantörer

Fler ansluter sig löpande.

Logotyp för HRM.
Logotyp för Ekopost.
Logotyp för Accountec.
sign on logotype