Tidsbokningar i Kivra

Med oss får avsändare en direktkanal in i patientens egna kalender. Att skicka vårdkallelser i Kivra förenklar för alla och ger i slutändan en bättre vårdupplevelse.

Typningar hero
Kallelse Kivra företag

Från kallelse till kalender

Aldrig mer en missad bokning! Risken minskar åtminstone när patienten själv kan lägga till kallelsen i kalendern. Hen kan sen enkelt navigera till platsen genom att öppna adressen i sin kalenderapp.

Bokningar exempel

Exempel på en kallelse

I en tidsbokning adderas en ”Lägg tidsbokning i kalender”-knapp.

Det är även enkelt för användaren att navigera till platsen genom att öppna adressen i sin kalenderapp.

Legal guidelines till den som skickar vårdkallelser

Det är inte tillåtet att ange s.k. känsliga personuppgifter i något av metadatafälten. Känsliga personuppgifter innefattar de uppgifter som avses i artikel 9.1 GDPR (uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i en fackförening, hälsa, en persons sexualliv eller sexuella läggning, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person), och detta innebär bl.a. att det inte är tillåtet att ange kallelseorsak i varken Title-fältet eller Description-fältet för vårdkallelser. Avsändaren ansvarar för att inga känsliga personuppgifter anges i något av metadatafälten.