Typningar - märkning av försändelser i Kivra

Genom att märka dokumenten som skickas i Kivra ges större möjligheter att erbjuda en relevant och anpassad användarupplevelse med flexibla funktioner och tydlig kommunikation. Årligen hjälper Kivra till att förmedla ca 200 miljoner försändelser vilket resulterar i 40 000 räddade träd och 2000 ton CO2 besparingar.

Brev

LETTERLETTER

Avtal, årsbesked, välkomstbrev och information. 2020 hjälpte Kivra till att rädda motsvarande 23 000 träd som hade gått åt om breven skickades på papper.

Läs mer

Faktura

INVOICEINVOICE

Skicka fakturor i Kivra genom att addera betaldata. Då möjliggörs det för mottagaren av fakturan att betala snabbt och smidigt med vår betaltjänst.

Läs mer

Signeringar

LETTER.AGREEMENTLETTER.AGREEMENT

Har man stöd för Kivras signeringstjänst, finns det en dokumenttyp där det signerade avtalet skickas till den behöriges Kivrabrevlåda.

Läs mer

Lönespecifikation

LETTER.SALARYLETTER.SALARY

Lönespecifikationer i Kivra gör det möjligt för anställda att enkelt komma åt sin löneuppgifter. Även efter avslutat anställning.

Läs mer

Påminnelser

INVOICE.REMINDERINVOICE.REMINDER

Skicka påminnelser om obetalda fakturor i Kivra. Mottagaren får en push-notis och mejl om att betalning saknas.

Läs mer

Avbetalning inkassofaktura

INVOICE.DEBTCAMPAIGNINVOICE.DEBTCAMPAIGN

Genom att skicka med betaldata så kan avsändaren erbjuda sina kunder flexibla betalalternativ med olika belopp, förfallodatum och OCR nummer. Denna typning stödjer möjlighet för långa förfallodatum i notifieringsflödet.

Läs mer

Bokningar

BOOKINGBOOKING

Skicka vårdkallelser, tidsbokningar och leveransnotiser. Samt alla andra typer av bokningar som innehåller tid, datum och plats. Mottagaren kan enkelt lägga till bokningen i sin kalender, samt öppna vägbeskrivning i kartor.

Läs mer

Förnyelseerbjudande

INVOICE.RENEWALINVOICE.RENEWAL

Erbjud existerande kunder förnyade erbjudanden. Exempel är utökade försäkringar eller förlängda medlemskap. Öka kundlojaliteten med befintliga kunder.

Läs mer

Kreditupplysning

LETTER.CREDITNOTELETTER.CREDITNOTE

Snart kan avsändare även skicka Kreditupplysningar som en egen typning med anpassade pushnotiser.

Ladda ner guidelines för format på pdf