Kivras signeringstjänst

Skicka anställningsavtal, sekretessatal och andra dokument för signering i Kivra. Kivras signeringstjänst möjliggör säkra processer och dokumentation.

Signeringar i Kivra

Våra signeringsverktyg riktar sig till en partner som vill bygga en enkel, men robust och effektiv signeringslösning. Lösningen bygger på att den som signerar har BankID, men kräver inte att de som ska signera har en Kivrabrevlåda. För att komma igång med signeringstjänsten, läs mer på Kivras developer site

1

Dokument läggs upp

Dokumentet som ska signeras läggs upp via en integrationslösning.

2

Undertecknare notifieras

Undertecknare notifieras om dokumentet via e-post från avsändaren med länk till Kivras signeringstjänst.

3

Signering med Mobilt BankID

Undertecknare signerar enkelt dokumentet via Kivras webbtjänst med Mobilt BankID.

4

Notifieras om status

När alla signerat notifieras de av Kivra om att avtalet signerats och finns i Kivra eller kan lagras i Kivra vid registrering.

5

Avsändaren arkiverar dokumentet

Avsändaren får tillbaka det signerade dokumentet via integrationslösningen och arkiverar det.

SE API FÖR SIGNERINGSTJÄNSTEN