Visuella riktlinjer för responsivt innehåll

Här har vi samlat riktlinjer, tekniska och visuella, för er som skickar responsivt innehåll. Ni som avsändare ansvarar själva för utformning och budskap – såväl upphovsrättsliga, som juridiska. De finns också tillgänglighetskrav som ni behöver följa. Vi har sammanfattat de mest betydande här.

Tillgänglighet

Vid utformning av design med tillgänglighet i fokus finns det enligt Web Content Accessibility Guidelines 2.1 fyra huvudsakliga områden att ha i åtanke: det visuella, hörsel, rörelse och förståelse.

Ikon föreställande två tomma bildrutor som är placerade omlott.
  • Ensure that there’s a minimum contrast ratio for text content. Also ensure that all text is resizable.
  • Make all UI components compatible with accessibility technologies like screen readers, magnifiers and braille displays. UI components are marked up such that accessibility APIs can determine the role, state, value and title of any element.
Ikon föreställande en faktura.
  • Avoid visual presentation that is repetitive or flashing as this can cause some users issues.
  • User may require accesibility technologies to help them with reading text, so it’s important to ensure text alternatives exist.
icon-screen-reader 1
  • Make the content understandable by using text alternatives for all content that is not strictly text.
  • Test that UI components are still functional without sound.
icon-responsive 1
  • Make content of UI components functionally accessible while using a keyboard for any actions a mouse would typically be used for.
  • Mark UI components up for accessibility technologies; users may use technologies such as voice control software and physical switch controls, which tend to use the same APIs as other assitance technologies like screen readers.

Samlade insikter:
Skapa relevant och bra kommunikation

visuella riktlinjer bild 1

Det viktigaste är redan förifyllt

I Kivra presenteras alltid metadata högst upp i försändelsen. Det är den viktigaste, praktiska informationen för vad användaren ska göra, med interaktioner.

Vi rekommenderar att ni har det i åtanke när ni utformar er försändelse. Det är lätt hänt att man upplevs som onödigt upprepande om man glömmer bort den information som redan finns i metadatan och som alltid återfinns högst upp.

visuella riktlinjer bild2

Kärnfullt är bäst

Sträva efter ett enkelt och lättöverskådligt innehåll. Använd hellre komponenter som kan expandera och visa mer vid interaktion, istället för att presentera mycket text. Du kan alltid hänvisa läsaren till andra kanaler eller sidor.

I vårt insiktsarbete framgår att Kivra-användaren söker det viktigaste först. När innehållet presenteras på det sättet, är användaren mer benägen att läsa vidare och få en närmare förståelse av innehållet.

Visuella riktlinjer bild3

Utvalda interaktiva komponenter

Tabeller och grafer kan tydliggöra det som vill säga, och på ett sätt som är trevligt för ögat. Vi rekommenderar att välja interaktiva komponenter med omsorg. Likväl, att inte presentera för mycket information i dem. Ett bättre alternativ är presentera kort, kärnfull information och leda intresserade läsare vidare.

visuella riktlinjer bild4

Visa er kontaktinformation

En del läsare kommer vilja kontakta er. Vi föreslår att ni tydligt visar era kontaktuppgifter i er försändelse. Eftersom läsaren har tagit emot er försändelse i Kivra kan det hända att läsaren felaktigt kontaktar Kivra för att få mer information. En tydlig hänvisning med era kontaktuppgifter hjälper läsaren rätt.