Multipla betalalternativ skapar möjligheter

Med multipla betalalternativ blir betalningsprocessen mer flexibel för både avsändare och mottagare. Vad leder det till i längden? Jo, en högre konvertering och nöjdare kunder! Och ni som partner visar att ni har koll på kundernas skiftande behov.

Multipla betalningar partner

Flexibilitet för alla parter

Låt era avsändare erbjuda möjligheter för nöjdare kunder! Med alternativ som delbetalningar, skräddarsydda avbetalningsplaner, och flexibla belopp skapar ni positiva möjligheter för både slutkunder och avsändare.

Flera betalalternativ

Med fakturor i Kivra kan företag erbjuda upp till 8 olika alternativ på varje faktura. Mottagarna får möjlighet att välja exempelvis vilket erbjudande de vill ha eller hur de vill delbetala.

Olika uppgifter för olika fakturor

På varje faktura finns möjlighet att anpassa alternativen med olika OCR, belopp och förfallodatum för att skapa en smidigare fakturahantering för både avsändare och mottagare.

Valfritt belopp

Maximera flexibiliteten genom att lägga till ett alternativ där mottagarna själva väljer vad de vill betala på varje faktura inom ett spann som fakturerande företag dvs er avsändare har valt.

MPO mersälj bild

Öka chansen för merförsäljning

Eftersom avsändarna redan har en relation till sina mottagare, kan erbjudanden med tilläggstjänster eller produkter uppmuntra till ytterligare köp på ett enkelt sätt - via en etablerad och trygg kanal. Era avsändare kan därmed öka sin försäljningsvolym och stärka sina kundrelationer. Win-win!

Givarorg bild val

Fakturan som kommunikationsverktyg

Hjälp avsändarna att förvandla fakturan till ett dynamiskt och engagerande kommunikationsverktyg! Lägg till en bild, titel och beskrivning för varje betalalternativ för att göra fakturan tydligare, mer visuellt tilltalande och fånga mottagarens uppmärksamhet. Med en välskriven titel och tydlig beskrivning går det snabbare att ta beslut kring sina betalningar. Inte nog med att ni förbättrar slutkundens upplevelse, det ökar också chansen att de köper fler produkter eller tjänster från avsändarna.

Tack för intresse

En möjlighet för givarorganisationer

Givarorganisationer har ofta behov av att effektivt kunna hantera större volymer av donationer och finansiella transaktioner. Med Kivras betalalternativ blir de inte begränsade av fasta donationsbelopp utan kan erbjuda möjligheten att välja valfria donationsbelopp och även återkommande bidrag, anpassade bidragssätt och periodiska givarplaner. Valmöjligheter som vi är övertygande om förbättrar både givares upplevelse och minskar risken för uteblivna donationer.

Hör av er om ni undrar något!