Kivra's climate work

Our sustainable core business model is our superpower. On top of that, we measure and reduce our own emissions. We also invest in nature based solutions representing 110% of our own emissions.

Hållbarhet Kivra

En hållbar kärnaffär

Ikon föreställande en person med en hjärtsymbol.

Hållbar affärsmodell

Hållbarhet utgör grunden i Kivra. Det märks på flera sätt. Från en hållbar affärsmodell och långsiktigt ägandeskap, till att vi tillhandahåller en säker tjänst.

Ikon föreställande en chef.

Vi minskar kontinuerligt utsläppen

Vi gör få tjänsteresor, köper begagnade servrar och våra serverhallar drivs av förnyelsebar el. Överskottsvärme från serverhallarna omvandlas i sin tur till fjärrvärme.

Ikon föreställande ett träd.

Vi binder våra utsläpp genom att bevara skog

Vi binder koldioxid som kompenserar för alla våra utsläpp. Och sen binder vi ytterligare 10 procent. Det gör vi genom att bevara skog i ett projekt på Sumatra, en ö i Indonesien som drabbats hårt av oljepalmsproduktioner.

Measure, reduce and invest.

Our climate work consists of three parts – measure, reduce and invest in nature based solutions.

1

Analyse emissions of greenhouse gases

Emissions are calculated on the basis of ISO 14067 and the Greenhouse Gas Protocol. The result is divided into three parts – scope 1, 2 and 3. It gives a complete picture of our climate impact. U&We helps us with the analysis.

2

Reduce emissions

The analysis shows where our emissions are. And gives us the foundation to be able to take action and reduce.

3

We invest in nature based solutions and preserve forests

The trees in our forests absorb and bind carbon dioxide from the atmosphere. We invest in nature based solutions representing 110% of our emissions. We do this in partnership with ZeroMission in the Bujang Raba project in Sumatra.

Read more about Project Bujang Raba (external link)

steven-kamenar-MMJx78V7xS8-unsplash. Kivra hållbarhet.

Vi binder våra utsläpp genom att bevara skog

Vi frågar oss varje Vi binder våra utsläpp genom att bevara skog Vi binder koldioxid som kompenserar för alla våra utsläpp. Och sen binder vi ytterligare 10 procent.

Det gör vi genom att bevara skog i ett projekt på Sumatra, en ö i Indonesien som drabbats hårt av oljepalmsproduktioner. Det innebär att det vi binder skapar värde bortom miljönytta. Att förse människor och djur med renare luft till exempel.

Idag bevarar vi skog, i framtiden kanske vi gör något annat.

Frågor och svar om Kivras klimatarbete

  • Vilka förbättringar för miljön gör Kivra?

  • Hur ser Kivras klimatavtryck ut?

Fotograf: tom Swinnen unsplash Fjällvandrare 16 juni 2022

Your important stuff is our priority

We’re here to make adulting easier. Adulting as in paying bills, keeping receipts, collecting letters and keeping track of stuff. We’re here to take your mind off papers, and to let trees produce oxygen rather than spreadsheets. To us, smart, kind and smooth goes hand in hand. Join over five million Swedes and gather your important stuff in Kivra.